Friskyttars frihetsbrev uppvisas i häradssrätt

Läste att Rysslands tidigare president Dmitrij Medvedev jämför ICC:s arresteringsorder mot Putin med toalettpapper. Detta påminnde mig om en händelse på Bornholm i februari 1688 som finns i domböcker och i en kyrkbok.

Amtskrivaren Augustus Deckner hade krävt in en del dagsverkspengar men friskyttarna vägrade betala. Jens Jensen Ternö, Hans Olsen Madvig som nu var skovrider, kapten Jens Kieldsen, Mads Beck och några andra friskyttar mötte upp och visade ”konungens allernaadigst givne frihetsbrev” från 1680. Jens Jensen Ternö säger till Deckner att ”det er det beste bref eig hauer haftt i min haand”. Sedan fick Augustus Denkner brevet i sin hand hans Kongl: Mayst. bref i haanden oe (og) tog det bag sig og strøg det paa hans lend og lagde saa det paa boerdet. Friskytten Mads Beck sprang ut genom dörren och skrek ”agter han nu ikke mere Kongens Brev end at stryge sin røff paa det”.

Denna händelse har fått titeln ”Amtsforvalter Augustus Deckner tørrer røv på Kongens frihedsbrev”. Deckner insåg snabbt vad han gjort och försökte tysta ner det utan att lyckas Han blev anmäld och straffet skulle bli halshuggning och sedan stegling men kungen ändrade. Deckner blev i februari 1691 på Köpenhamns Nytorg kagstrøget, brændemærket i pannan och sedan förd till Bremerholm där han skulle arbeta som slav i järn i sin livstid. Tiden blev dock kort för han dog nyårsafton samma år.

Lämna ett svar