Oluff Pedersen i Hollie av Margareta Granmark

Sid 3 andra stycket

Står att Bodell gifte sig först med Jens Mörck sedan med Jens Lauridsen.

Rätt ska vara: Bodell gifte sig först med Oluf Mörk, sedan med Jens Lauridsen och sist med Hans Jeppsson.

Källa: LH 1664-01-28, LH 1682-11-10, LH 1686-06-25

 

Sid 24

Står att ”den 7 april 1658 sköts 6 ryttare och en kopral…

Rätt ska vara: 31 mars 1659 sköts 4 ryttare till döds vid Halabron samt en ryttare och en korporal varav kopralen överlevde mellan Jämshög och Rösjö.

Källa: Sk.gen.guv. kansli DIII ea:1

 

Sid 24

Står att ”misstankarna riktades mot bönderna i socknen”.

Rätt ska vara: Misstankar mot bönderna i socknen och i synnerhet mot Olof Pedersen var redan starka efter ett annat överfall i maj 1658 där 5 av Windrufwas ryttare mördades.

Källa: Sk.gen.guv. kansli  D III a:2

 

Sid 26

Står ”därefter brändes flera gårdar i Rödhult och Holje…”.

Rätt ska vara: Skytte gav Lybecker order att bränna Rödhult och Olof Pedersens gård i Holje men detta kunde inte genomföras eftersom gården inte var tom och de då mötte motstånd.

Källa: Sk.gen.guv. kansli D III b:4

 

Sid 34

Not 75

Står att det enligt muntlig tradition var vid halabron.

Rätt ska vara: Att det ur protokoll kan utläsas att det var vid Halabron.

Källa: Sk.gen.guv. kansli D III ea:1

 

Sid 34

Not 76

Står Sk.gen.guv. kansli D III ma:1

Rätt ska vara: Sk.gen.guv. kansli D III a:1

Står maj 1658

Rätt ska vara 1660-04

 

Sid 34

Not 77

Står Sk.gen.guv. kansli D III ma:1

Rätt ska vara: Sk.gen.guv. kansli D III a:1