Anno 1686 den 29 och 30 april hölls i Sölvesborg ordinarie laga ting med

allmogen av Lister härad i Blekinge

Framkom åborna å kronohemmanet Biskopsmåla i Jämshögs socken och kärar åborna i skattebyn Holje om det de förlidet år sig emellan tvistat, och fört sina skäl och vittnen så vid tingen och häradssynen där hållen blev, angående en gräsheja eller hage och en fiskedamm, som de i Biskopsmåla alla tider haft och brukat, men därför gett en hel tunna öl till Holje by, vilket de gjort dels av god vilja, har fordom inte varit så stora skatter på landet som nu skett av tvång emedan de i Holje by alltid har varit mäktiga män, men påstår sig nu bör det besväret kvitta vara helst deras hemman är på sist hållna jordrevningen till skatt och mantal högt ansatt för denna egendom. Och att de i Biskopsmåla menar sig bör njuta den rättighet i skog och mark med Holje uppå den sidan som Holje mark möter Biskopsmåla såsom ett kronohemman av dess mantal tillkomma bör, medan detta hemman håller för sig ha fäladsmark med Holje på den sidan, påstående det skälet att det är beläget mitt i rågången av Holje bys markaskäl mellan de tvenne dess rågångsmärken som kallas den rätta Kärrabols stenbro och Skyesjön samt Skyebäck, men de i Holje säger Biskopsmåla vara beläget alldeles utan deras markalag och rågång och ty inte delaktiga av skog och mark, varandes den Kärrabols stenbro som de hålla för sitt markaskäl inte den som är belägen på Kärrabols gata utan närmsta bro där in till bättre söder ut. Kärande begär att ännu några vittnen hörs.

Kjell Tomasson i Björkefall en man av 66 år vittnar att det är Kärrabols stenbro som ligger vid Kärrabols gård, och den andra är kallad Froabro så länge han kan minnas.

Jöns Bengtsson i Väghult en man av 74 år vittnar att det är Kärrabols stenbro, som ligger näst Kärrabols gård, och den andra kallas Froabro.

Anders Jönsson i Dalanshult en man av 54 år vittnar det samma.

Nämndeman Måns Johansson i Möllebjörke vittnar lika.

Holje byamän begär att deras vittnen hörs.

Bengt Bengtsson i Mörrum en man av 80 år vittnar att han i sin ungdom tjänade i Nybygden och han inte visste var Kärrabols stenbro låg, men fuller hörde han att märket gick däröver åt Skye, men Froabro har han aldrig hört.

Erik Persson i Karlshamn vittnar att han är född i Holje och har aldrig hört Froabro nämnas, men Kärrabols stenbro var inte så långt upp utan något närmare Holje, en stenbro där vägen går åt Hullingaryd, varest hans fader sade honom Holje markaskäl har varit.

Bengt Bengtsson i Lohult vittnar att han över 30 år minns Biskopsmåla ha årligen gett Holje män en hel tunna öl för hagen, och har aldrig hört nämnas Froabro, men Kärrabols stenbro har han nog hört vara markaskälet, men vet dock inte var hon ligger.

Håkan P— i Källeboda vittnar att han såsom en gammal man minns att Biskopsmåla har alltid gett Holje en hel tunna öl för hejan, och har han aldrig hört nämnas Froabro, men Kärrabols stenbro hörde han sägas av, men vet inte var den är eftersom hon inte blev visad för honom.

Jöns Börjesson i Västanå (Näsum) vittnar att när han för 44 år sedan tjänade i Holje by då nämnde de stenbron till Holje av de omtvistade Kärrabols stenbro, men vet inte om Froabro.

Olof Trulsson i Håkantorp en gammal man vittnar att markaskälet går i Kärrabols stenbro men vet inte vilken det är, dock har han aldrig förrän nu hört nämnas om Froabro.

Håkan Persson i Holje en man av 70 år utan gårdsbruk vittnar att han aldrig har hört Froabro nämnas.

Mats Ingemansson i Lörby en man av 50 år vittnar att han är född där uppe och har aldrig hört Froabro.

Trued Persson i Holje en man av 60 år vittnar att han aldrig har hört Froabro nämnas. Sven Bodelsson i Holje av 60 år vittnar att han aldrig har hört Froabro nämnas.

Resolution:

Hejan och fiskdammen skall tillfalla Biskopsmåla, vilket har varit så sedan urminnes tider.

Angående andra punkten om Biskopsmåla rättighet i skog och mark tillhopa med Holje; Slut kan inte göras förrän häradssyn.

 

Avskrift av Per Frödholm