4 ting. Bengt Karlsson i Holje på Snöfleboda bönders vägnar till samtliga boende bönder i Kärrabol och begär vittnesbörd. Peder Pedersson svarar att han inte nekar vittnesbörd av personer utom börd till parterna, Peder är brorson Olof Truedsson i Kärrabol och broder till Olof Truedssons hustru. Bengt Karlsson lägger i rätten Eskil Nilssons i Erikstorp skriftliga vittnesmål.

Bengt Eskilsson i Erikstorp vittnar att han har hört samma ord av Eskil Nilsson. Mats Kjellsson i Skrubbeboda vittnar att han på 50 års tid att Kärrabols män inte har rätt att hugga något väster om ån.

Gisel Pedersson i Nybygden vittnar att han är född i Mörbohult som är en fjärdings väg från Snöfleboda, och han minns på 60 års tid, då har han inte vetat eller sport att Kärrabols män hade rätt att hugga väster om ån.

Bengt Pedersson i Holje vittnar att han minns i 50 års tid.

Mats Matsson i Holje vittnar att han vet på 26 års tid att Kärrabols män inte har rätt att bruka något väster om ån.

Mats Matsson i Hemmingsmåla vittnar att han har bott i Kärrabols gård i 7 eller 8 år och då fick han inte bruka något väster om ån.

Sone Lauritsson i Rösjö vittnar att han har bott i Kärrabol på 7 års tid och då fick han inte bruka något väster om ån.

Håkan Nilsson i Hemmingsmåla vittnar att han är barnfödd i Kärrabol och har varit bosittande där i 3 år och vet att inge av Kärrabols män fick bruka något väster om ån, det han kan minnas på 20 år.

Nils Pedersson i Tommakulla vittnar att han har varit i Snöfleboda sedan han var ett litet barn till nu och han minns på 40 år att Kärrabols män inte brukade något väster om ån.

Ingeman Matsson i Biskopsmåla, som är i vångalag med Kärrabols gård, vittnar att minns i 40 års tid att Kärrabols män inte brukade väster om ån. Jöns Pedersson i Bymåla vittnar att han minns i 20 års tid.

Bengt Karlsson på sin principals vägnar angående markaskälet mellan Snöfleboda och Kärrabol och vill att rätten utser 12 män att döma och syna i saken. Peder Pedersson på Olof Truedssons vägnar i Kärrabol svarar att Bengt Karlsson vidlyftiga vittnesmål inte har fått laglig kald och varsel. För rätten framkommer Nils Pedersson i Mörbohult med sina 8 män och inger sin avsikt. Olof Truedsson till Krok Jakobsson och Jöns Jakobsson i Snöfleboda för den olagliga gärning de har gjort mot Olof och hans byggning i ån. Peder Pedersson och Bengt Karlsson kan svara vidare vid nästa ting om så önskas.

 

Avskrift av Per Frödholm