Tillägg

Snapphanar och friskyttar i Kyrkhults socken
Kyrkhults hembygdsförening, Vår hembygd 2019

Sid 34
Vid en granskning av den militära utskrivningslängden från år 1674 finner man ingen Engle eller Englesson i Nättraby socken.

I en mantalslängd från 1677 finns Hans Tengelsson i Boråkra, Nättraby socken. Gården fråntogs honom och gavs till sjökapten Jonas Dufwa i Boråkra (senare Västeråkra). Det finns två friskytterullar där han är kapten och på den ena är stavningen Tengelsen. Han förekommer också som löjtnant under Joen Suendsesns kompani 1680.

Sid 39
I stycket som behandlar var Jämshögs friskyttekompani tog vägen antyds att det kan vara de som gav upp i september 1679 eftersom väldigt få har återfunnits efter kriget. Nya fynd visar att Hans Tengelsen omnämns sista gången den 16 december 1678 och efter kriget omnämns han som löjtnant under Joen Suendsens kompani för östra Blekinge. Efter Hans Tengelsen blev sannolikt Jeppe Brask kapten. Kompaniet upplöstes troligen omkring maj 1679 efter att Jeppe Brask blivit skjuten till döds och flera friskyttar återfinns sedan efter kriget i andra kompanier.

Kyrkhultsbor som var med och förorsakade Örkeneds bränning
Kyrkhults hembygdsförening, Vår hembygd 2021

Sid 34
Det enda som finns bevarat av hur utgången blev är från den grupp som gick från Ivetofta via Vånga till Nyteboda. I ett brev, skrivet på måndagskvällen i Nyteboda till Karl XI , berättas att mellan Vånga och Nyteboda träffade de på åtta snapphanar i den norra gården i Grönhult.

Det finns en rapport från Karl XI till George (Göran) Sperling från 27 april där han skriver att allenast 6 ihielskutna och en tagen. Han nämner inget om döda i Örkened i rapporten.