Källa: Holje byakista

1795 Holje Byakista

Från Hästabäck, som åboarna uti Holje By, Hemmingsmåla, Snöflebo och Hullingaröd, hålla för rätt tremarkaskjäl, imellan sina Byar och hemman, deremot åboen uti Biskopsmåla då för tiden endast att ansedt Hästabäck wara skillnad, emellan till hemmanen Hullingaröd och Snöflebo, hwilss han påstått sig wara i fällis med Holje By.