Arkivforskare och lokalhistoriker
Göran Mendys (tidigare Gunnarsson)
Brännelyckevägen 209-5, Björkenäs
375 91 Mörrum
Mobil: 073-0660923
Epost: goran.mendys@gmail.com

Jag har över 30 års erfarenhet av släkt- och hembygdsforskning. Hösten 1994 gick jag en kurs på SVAR i Ramsele och arbetade sedan som anställd av Riksarkivet på Forskarcentrum i Kyrkhult en period. Efter detta var jag anställd av Kyrkhults Hembygdsförening några år med att digitalisera hela deras arkiv och göra en hemsida som jag fortfarande tar hand om.

Idag forskar jag privat främst under skånelands danska period det vill säga perioden före år 1658 samt skånska kriget och utflyttningen som följe efter kriget.

Jag jobbar idag heltid på Kyrkhults hembygdsförening, främst med kartläggning av äldre bebyggelse samt andra förekommande uppgifter.

Utöver detta arbete jobbar jag med konsultuppdrag. Främst är det åt Blekinge museum där jag tar fram äldre dokument och transkriberar åt några av de olika projekt som arkeologer har.

Omnämnande

Arkeologi & Historia av Lena König 2024-02-08 Pod om Skånska kriget i arkivet

Aftonbladet 2023-02-04 Här kan snapphanarnas glömda skatter ligga

Kristianstadsbladet 2022-02-17 Mantalslängden visar inget nytt om Örkened

Kristianstadsbladet 2022-02-15 Undangömt dokument ändrar Göinges historia

Blekinge Läns Tidning 2020-01-25 Historieforskare kommer att ge historian liv

Artiklar

Kyrkhults Hembygdsförenings årsskrift, Vår Hembygd 2023, Göingebor på våldsam tjuvjakt i Rönhult 1747, sid 75-78

Kyrkhults Hembygdsförenings årsskrift, Vår Hembygd 2021, Kyrkhultsbor som var med och förorsakade Örkeneds bränning, sid 29-36

Kyrkhults Hembygdsförenings årsskrift, Vår Hembygd 2020, Sissa Olsdotter från Snöfleboda och hennes familj, sid 55-60

Kyrkhults Hembygdsförenings årsskrift, Vår Hembygd 2019, Snapphanar och friskyttar i Kyrkhults socken, sid 24-43

Kyrkhults Hembygdsförenings årsskrift, Vår Hembygd 2015, Det medeltida Jämshög och Kyrkhult, sid 48-58

Kyrkhults Hembygdsförenings årsskrift, Vår Hembygd 2012, Snapphanar i Jämshögs socken, sid 72-76

Kyrkhults Hembygdsförenings årsskrift, Vår Hembygd 2006, Tulseboda, en by med medeltida anor, sid 85-89

Kyrkhults Hembygdsförenings årsskrift, Vår Hembygd 2004, Rullande ölkrog i Vilshult, sid 22-24

Kyrkhults Hembygdsförenings årsskrift, Vår Hembygd 2004, Våldsamt bröllop i Kullan, 85

Kyrkhults Hembygdsförenings årsskrift, Vår Hembygd 2004, Gårdar i Vilshult fram till 1718, sid 100-101

 

Egna Projekt

Digitalt arkiv

Under flera år har jag och min forskarkollega Tony Olsson fotograferat äldre handlingar ur olika arkiv. De består i första hand av perioden före 1658 men även ett stort antal från skånska kriget samt arkivhandlingar efter 1658 som beslagtagits av danskar i krigen fram till 1710.

Idag består vårt digital arkiv av följande fyra största poster:

Lunds Landsarkiv ca 31.300 foton
Riksarkivet Stockholm ca 5.600 foton
Krigsarkivet Stockholm ca 4.100 foton
Rigsarkivet Köpenhamn ca 50.100 foton

Utöver dessa har vi dokument ur gårdsarkiv, universitetsarkiv , kongliga biblioteket etc.

Äldre domböcker

I äldre arkiv finns ibland domstolsmål från häradsrätter, landsting etc. och dessa samlar vi på och gör en dombok med mål som är före den första kända publicerade dombok. Vi samlar på mål från hela Blekinge samt Villand och östra Göinge härader. Ett exempel idag är Villands häradsrätt före 1654 som består av 253 foton med dommål från 1487 till 1652.

Bomärken

Vi samlar på bomärken, främst före kyrkböckers början i västra Blekinge, Näsum och Vånga socknar. Bomärken från Jämshög har vi från 1580-tal till omk. 1700 (fåtal efter år 1700) med 495 st.

Jordeböcker

Vi arbetar med att samla ihop så många jordeböcker vi kan under den danska tiden. Många jordeböcker från 1500-talet är inte kända. Under senmedeltid innehade adel stora egendommar och genom att söka upp arvsskiften och byten så kan man komplettera upp jordeböcker där det saknas.

Diplomatarium och regestre över Blekinge

Att forska i medeltid och senmedeltid är svårt eftersom arkivmaterial ligger utspritt. Genom att gå igenom befintliga diplomatarium och andra förteckningar med pergament och papper har jag kunnat göra en egen för Blekinge (som även innehåller Villands härad) på dokument från i huvudsak före år 1600. Jag för även in sådant jag själv har digitalt som aldrig varit registrerat. Idag är denna på 101 A4-sidor och ännu återsår mycket.

Ladda hem senaste från 2023-10-14 på en pdf här