Hästabäcks ståcka bro hwaräst nu förlide ej eru nogen bro, utan ligga här nogra gamla stockändar, som föremenas vara lämningar af den gamla stockabron öfver hästabeck, Hben bro (Hästabäcken bro,  min anm.) för medelst beqwämligiare läge är giämte vägen flyttad 50 al (50 Alnar=30 meter) : derifrån w: ut (väster ut) hvarefer vägen nu ligger till Snöfleboda.