Inspelningar skänkta av Gun Ihlström

Intervju med Erik Jeppsson – Skolor och gamla byn

Intervju med Erik Jeppsson – Jämshög och Näsum m.m.

Intervju med Erik Jeppsson – Skiftet och gamla gården

Intervju med Erik Jeppsson – Skolor

Intervju med Paulin – Olofström förr

Intervju med Paulin – Olofströms bruk

Inspelningar skänkta av Rune Gunnarsson vid hans bortgång

Intervju med Vivi von Holten född 1906

Intervju med Viktor Olofsson född 1908

Intervju med Rut Nilsson född 1904

Intervju med Margit Gullberg född 1907

Intervju med Klara Nilsson född 1896

Intervju med Herbert Bengtsson född 1912 och Asta Bengtsson född 1916

Intervju med Gustav Matsson född 1905

Intervju med Gulli Bengtsson född 1908