Kristianstads fästning 1676

Kristianstads fästning intogs av danskarna den 15 augusti 1676. Man behöver omedelbart föda och redan den 26 augusti får man in ”extraordinarie Lefveranser” ifrån Knisslinge. Här nämns även Lyngsboe sogen och Trolβ Trolβen i Rogebo och Jep Jenβen i Schmaltorp som är grannbyar söder om Lönsboda.

Det är här intressant att se att danskarna delar upp det i Lönsboda (Lyngsboe)  socken och Örkened (Örkne)  socken som syns på bild. En skillnad är att under Örkened är leveranserna för fiärdingarna och under Lönsboda är de för gården.

Lämna ett svar