Jämshögs friskyttekompani

Friskyttekapten Hans Tengelsen (Engilβiβ eller Engelsen på denna rulle) från Nättraby ankom till Köpenhamn sannolikt i november 1678 och hade då en rulle där de var 47 män. I slutet på rullen sägs det att de består av 80 män vilket visar att många stannade kvar i Sverige under vintern istället för att söka underhåll för sin levnad i Danmark.

Detta visar att många av rullorna på friskyttar inte är på själva kompaniet utan rullor på de som söker försörjningsstöd.

När det gäller just detta kompani kan man fundera på vilka de andra 33 friskyttarna var. I januari 1680 finns en lista på några som satt fängslade i Kristianstad och några som precis fått sitt straff. Här nämns flera med anknytning till Jämshögs socken som sannolikt har tillhört detta kompani. Sex hade fått straffarbete på mellan 2-5 år och tre hade fått livstid ”udi Cronans arbete”. Av de fyra som inte hade fått sitt straff var de från Lönnemåla, Brödhult, Ekhult och en utan hemvist.

Ålle Bråke är sannolikt Olof Jönsson från Brokamåla i Jämshögs socken. Han omtalas med detta namn i en tidigare jordebok. Han hade två söner som hette Jöns och Mats och som finns omnämnda som snapphanar i Bräkne häradsrätt.

Lämna ett svar