Friskyttekompaniet från Jämshögs socken

Friskyttekompaniet från Jämshögs socken verkar var det kompani som skiftade kaptener oftast. Den förste kaptenen vet vi inget om. Kompaniet omnämns första gången i februari 1677 när de är i Kristianstad och begär en fana som de kan föra. I april omnämns Ingeman Philipsson från Österslövs socken i ett annat kompani där även Jens och Sven Andersen från Jämshög finns med. I rullen står det att Jens och Sven bor i Mörrum men detta är en felskrivning.

Ingeman Philipssons kompani går tydligen ihop med kompaniet från Jämshög och Jens Andersen blir kapten fram till vintern 1677/78. I rullen där Jens Andersen är kapten finner vi Hans Tengelsen från Nättraby och som under 1678 blir kapten. Hans Engelsen omnämns sista gången den 16 december 1678 då han sätter sitt bomärke på ett brev och försvinner sedan ur rullorna (se bild).

Tydligen är det inget bra fungerande kompani efter detta. I olika brev framkommer det att de ofta går fram och tillbaka mellan Jämshög och östra Göinge. De är ofta uppåt Osby och hotar bönder.

Vid ett tillfälle nämns att deras kapten vid denna period hette Jeppe Brask. Den 19 april 1679 kom kapten Jeppe Brask och omkring 30 snapphanar ridande till Knisslinge. Det sägs att de var ”alla mycke druckna och rende där i feltett omkring”. De ska ha kommit i gräl med varandra och Helvetesjössen sköt sin egen kapten. De tog med sig kroppen och begravde honom på Sörby kyrkogård.

På kvällen den 27 maj kom till Sörby ”it parti Blekingska friskyttar som med spändta byssor och dragna werjor”  och frågade bönderna varför deras kapten var upptagen av kyrkoherden.

Efter detta splittrades kompaniet till de andra fyra blekingska kompanierna och de flesta kom till Bornholm efter kriget.

Lämna ett svar