Torp i Rönhult och Slagesnäs

Har suttit och läst ”inneliggande handlingar” till domstolsprotokoll. Här finns många udda fynd.

1805 omnämns båtsmanstorpet i Rönhult. Det är flera sidor om ett barn som fötts och sedan kvävts ihjäl i sängen av sin mor. Detta båtsmanstorp omnämns även 1748 i urtima ting och sägs ligga på gränsmärket mellan Blekinge och Örkened. Det är sällan man får en så exakt plats på ett torp.

Sedan omnämns Brändetorpet i Slagesnäs och torparen Sven Nilsson år 1804. Det är ett kontrakt där bönder i Snöfleboda går i borgen för honom. Även att ett torpnamn med ägare omnämns så tidigt är ovanligt.

Lämna ett svar