Jämshögs friskyttekompani och kapten Tengelsen från Nättraby

Hans Engelsen i Boråkra, Nättraby socken var kapten för friskyttekompaniet från Jämshög. Från hösten 1677 till hösten 1678 var han menig under kapten Jens Andersen. Under några få månader där efter blir Hans kapten innan han lämnar över till Jeppe Brask, någon gång under vintern 1678/79.

Hans byter kompani och tillhör Joen Suendsen från Sturkö under 1679. Efter kriget kommer han till Bornholm där hans livsöde än så länge är okänt.

Efternamnet på Hans stavas på tre olika sätt, Engelsen, Tengelsen och Stengelsen. I de svenska böckerna står det -sson men i de danska -sen. Han återfinns i en mantalslängd 1677 i Boråkra men bodde innan dess i Skärva och hans bror Anders bodde i Trantorp. Den gård i Boråkra som han bodde på miste han och den svenske sjökaptenen Jonas Dufwa som bodde i gården jämte, lite åt nordväst, fick den i pant av Karl XI vid krigsslutet. Gårdarna slogs ihop och idag heter den Västeråkra.

Lämna ett svar