Kvinnlig spion undkommer danskarna genom säga sig vara häxa 1677

Den 1 Augusti 1677 grips en äldre kvinna i närheten av Kristianstad och förs till fängelset i fästningen där. I en notis till leveranser av bröd till fängelset står det infört Enn gammel quinde fra Ydstad som kom at forkundskabe och bleff fengslet.

Genom att följa leveranserna ser vi att fångar kommer och försvinner. Ibland finns lite detaljer som till exempel den 7 november då 3 fångar greps varav en var skåning för att de bränt i Vä. Möjligen var det friskyttar som grep dessa män för samma datum blev 23 friskyttar ”förplägade”.

Den 26 november sker ny leverans av bröd och nu står det till 3 fånger efftersom quinden bortkom. Det var alltså endast de tre som greps den 7 november som satt i fängelse nu.

En förklaring får vi när vi tittar i en dansk dagbok . Det står Den 26 nov 1677 lod de Suensche afhente en gamel Quinde som Slotsherren hafde taget udi Arrest, huilcken hafde angiffuen, at hun schulde wilde fortrollet.

Danskarna var mycket vidskepliga och genom att hota med förtrollning så fick hon danskarna att bli livrädda så de släppte henne.

Fram och baksida på kvittot med de 23 friskyttarna. Källa: Rigsarkivet

Lämna ett svar