Hur många friskyttar och snapphanar fanns det?

Denna fråga fick jag av en vän här om dagen. Svaret är, ingen vet. Men det finns några detaljer att ta hänsyn till.

För det första är det antal rullor över friskyttar. De flesta rullorna som finns är från avmönstringen efter kriget. Här måste vi tänka på att då saknas avrättade och de som ansökt om pardon (benådning). En del rullor finns från perioden under kriget men det var oftast de som endast övervintrade i Danmark och sökte ersättning. Det finns någon rulle som är komplett och där det står vilka som var kvar i Sverige och vilka som var i Danmark. Ett exempel är jämshögskompaniet där Hans Tengelsens män uppgår till 47 man men i texten i slutet står det att han förfogar över 80 friskyttar. Kapten Hans Bendtsen från Gammalstorp i Lister har en rulle på 28 man men i texten i slutet står det att 34 man är avrättade av svenskarna.

För det andra vet man att vissa var ”periodare” det vill säga ibland var de med ett kompani på räder och ibland var de hemma. Dessa är oftast inte upptagna i rullorna.

För det tredje har vi de som fick skattfrihet efter kriget. Listan tar upp strax över 500 namn och även änkor finns med här eftyersom deras män stött Danmark.

För det fjärde har vi en lista på strax över 400 namn på friskyttar som skulle ha hjälp med försörjning. Värt att tänka på är att inga friskyttar finns med av de som stannade på Bornholm och därför kan vi tänka oss att det även saknas från andra ställen där de redan hade fått jobb.

För det femte, om vi återgår till rullorna, så är flera rullor av samma kompani men olika kaptener. Det finns även kompanier som slagits ihop och det är ett stort arbete att kartlägga dessa.

För det sjätte så fanns det utöver dessa kompanier lokala snapphaneförband. Ett exempel är ett i Östra Göinge som bestod av 30 man. Även i Jämshögs socken fanns det flera som var snapphanar och som blev dömda till döden.

Vi ser att det skulle vara oerhört tidskrävande att reda ut antal friskyttar eftersom även snapphanar bör inräknas i ett sådant antal.

Detta inlägg har 2 kommentarer

 1. Bengt Borr

  Hej,
  i din text om antalet friskyttar och snapphanar så står det i vissa handlingar friskyttar och i andra snapphanar. Men det var väl så att friskyttar var mer ”soldater” än snapphanar som kanske mer betraktades som rövare? Stämmer det?
  I din uppräkning framkommer med önskvärd tydlighet att det är svårt att bestämma antalet friskyttar och snapphanar.
  Men om du skulle våga dig på en gissning, eller grov uppskattning, över verksamma och döda från tid till annan. Vad skulle du tro?
  En annan fråga jag har är mellan vilka årtal fanns det friskyttar och snapphanar?

  Vänliga hälsningar
  Bengt Borr

  1. Göran Mendys

   Friskyttar fanns endast perioden 1676-79. Snapphanar fanns väldigt många åren 1658-60 samt 1676-79.

   Det fanns två sorters snapphanar, dels de som du nämner som var kända för att röva (detta gjorde även friskyttar, speciellt i slutet av kriget) men även de som arbetade på liknande sätt som friskyttar, bekämpa svenska soldater. Dessa anser jag man bör räkna in i kategorin som aktivt strider för Danmark. Flera friskyttekaptener hade kompanier av snapphanar innan de antogs som friskyttar och blev avlönade. Det finns säkert lokala skillnader och jag vet inte vilket område som speciellt intresserar dig men i Blekinge och nordöstra Skåne fanns ett flertal som inte finns med i rullor men gjorde livet surt för svenskarna. Svenskarna gjorde ingen skillnad på någon av dessa.

   Jag har endast gått igenom de som fängslades och avrättades av huvudarmén som låg den största tiden utanför Kristianstad men det var många fler. Jag får nog be om att få återkomma med vad jag tror skulle vara rimligt.

Lämna ett svar