Friskyttar gör överfall i Almundsryd 1678

En händelse som jag berört tidigare var den 17 juli 1678 när 120 snapphanar red via Jämshög in i Nykyrke ( nu Almundsryd) socken där de misshandlade folket i en gård.

Det sägs att dessa snapphanar ”alla var till häst medh pistoler och långa bössor munterade hvaribland man twå svenskar förnummit hafwer”.

Eftersom de kände igen några som svenskar så måste dessa bott i närheten. Det finns en svensk i Caspar Dues kompani och det är Peder Torbiörnsen Rössmaale. Rössmåla ligger i Urshults socken intill Nykyrke så möjligheten finns att han kan ha blivit igenkänd.

Även om vi inte kan bevisa att det var Caspar Dues kompani så visar det att det fanns folk i Småland som red med snapphanar. Detta bekräftas även i andra brev att snapphanarna fick hjälp av smålänningar.

Lämna ett svar