Galleryda bro, söder om Mörrum

Det första större slaget mellan svenskar och danskar/bönder i västra Blekinge stod vid, den 6 oktober 1676.

Pontius dela Gardie med ett stort antal bönder från bland annat Västra härad kom västerifrån och skulle möta upp Ebbe Ulfeldt utanför Kristianopel. Vid Galleryda mötte de runt 800 bönder som leddes av den danske fogden Johan Johansen Hollander.

Vid ett första slag pressades dela Gardie tillbaka och brände Björkenäs gård som hämnd men svenskarna kunde sedan ändå ta sig förbi. Hollander berättar att han maatte saa retiere mig paa Hr Admiral Rodstands skib effte rsom iag da hafde fiende baade af bonder saa väl som af dee suendske. Tydligen så hände något som fick bönderna att dra sig ur och Hollander fick fly.

 

Lämna ett svar