Snapphaneskatt i Mörrum

Härom dagen var jag på Lunds landsarkiv och bläddrade igenom några arkivboxar och hittade en intressant berättelse.

Ett friskyttekompani i västra Blekinge leddes av Hans Bendtsen, bosatt i Gammalstorp socken före kriget. Fänrik var Jens Lauridsen från Torsabjöke och hans bror var kopral Bodel Lauridsen bosatt i Agerum, båda i Gammalstorp socken. Hans Bendtsen bosatte sig i Værløse på Sjælland efter kriget.

Jens och Bodel bosatte sig i Köpenhamn och Bodel blev soldat i danska armén. En annan bror till dem var Peder Lauridsen bosatt i Målen i Gammalstorp. Peder var också friskytt men ansökte om pardon som blev beviljad och han återgick till att vara bonde i Målen.

Några år efter kriget så åkte Peders son Lars som då var 17-18 år gammal, över till Köpenhamn och träffade sina farbröder. Bodel berättade att han grävt ner en kittel med silverpengar vid en stenklippa utmed en gångstig i Mörrums mark. Ovanpå kitteln fanns en järnspets upp till marken som de sedan lagt torv ovanpå. När man tog bort torv så skulle man se spetsen.

När Lars skulle tillbaka greps han i Helsingborg och förhördes och berättade om detta. Ett brev sändes till Blekinge där de försökte finna inblandade som kunde tala om var det var men de hittade det inte.

Hur det gått med denna silverskatt vet vi inte så kanske den är kvar. Intressant är att Målen och Torsabjörke ligger mycket nära Mörrums sockens utmarker och vid Skärpinge, Skörsemo och Äskemo finns flera stenklippor.

Foto: Göran Mendys

Lämna ett svar