Sandvik i Karlshamn 1678

Det dyker ständigt upp nya äldre brev. Denna gång är det från Krigsarkivet där jag hittat ett ej publicerat brev hur bränningen av Karlshamn gick till.

Det sägs att danskarna gick iland vid ”Sandviks strand”. Sedan kommer ett antal detaljer om själva bränningen och avslutar med att man förföljde danskarna till ”stranden”. Runt 40 danskar fångades och flera blev ihjälskjutna. Det sägs även att en del danskar hängde utmed skeppens sidor och kunde inte ta sig upp utan de ramlade i och drunknade efter ett tag.

Detta brev lär jag få återkomma till inom kort eftersom det i omkringliggande brev handlar om Mörrum och Elleholm.

Lämna ett svar