Friskyttekapten Jens Kieldsen

Friskyttekapten och senare friskyttemajor Jens Kieldsen

Jens Kieldsen var bonde från Agerum i Gammalstorps socken. Tidigaste belägget är från år 1660 då han omnämns som knekt under överste Erik Silfversparres regemente för Hallandsbodas åbor i Jämshögs socken. Han och hade då en knivskada på höger arm enligt Lister härads dombok.

Redan 1663 återfinner vi honom i Agerum. Möjligen kan han flyttat dit i samband med att han gifter sig. I oktober 1670 uppges han vara gift med Sissa Nilsdotter som är dotter till Nils Mårtensson och Eline i Ryedal. Sissa har en syster som heter Elin som är gift med Sven Jönsson i Kulla. Det finns en friskytt som heter Sven Jönsson under Kjel Jensens kompani i juli 1677 men det uppges ingen hemvist.

Jöns Kjelsens kopplingar till personer som senare blev snapphanar eller friskyttar är också värt att lägga märke till. År 1669 omnämns han i domboken och har då med sig Jens Andersen i Rösjö som vittne och i mars 1676 vittnar Jöns Kjelsen till Cai Lykkes fördel i ett mål .

Tydligen dör Jens Kjelsens hustru Sissa någon gång innan 1694 och han gifter om sig med Marta Hansdatter på Bornholm.

Efter kriget bosätter sig Jens Kjelsen på Bornholm. Den 19 april 1680 erhåller han skattefrihet på 20 år. Han fortsätter som kapten för ett kompani på Hammershus fästning i Bornholm och pensioneras därifrån 1684 när fästningen upphör och soldaterna överförs till Christiansö. Jens får en pension på 40 rdl. årligen .

Han köper gård nr 44 i Hasle 1692 som har stått öde en längre tid. 1699 råkar familjen ut för en stöld i huset och i samband med detta omnämn två döttrar varav den ena heter Bente.

Den 16 juli 1704 är det skifte efter Jens Kjelsen och hans hustru Marta gifter om sig med Mons Hansen. Efter hans död försökte Mons Hansen från Hasle driva in en skuld på 11 daler 3 mark 6 sk. som kaptajn Westerwalt hade lånat.

Vid skiftet efter Jens Kieldsen uppges han ha följande barn :

Med den första hustrun som ej uppges vid namn, men kan vara hustrun Sissa Nilsdotter.

Peder Jensen, bor i København. Peder anges som älste son.

Key Jensen, född omkring 1681.

Bente Jensdatter, gift med Anders Pedersen, Konglig Tjänst. Anges som äldsta älste dotter.

Karne Jensdatter, född omkring 1686.

Ellene Jensdatter, född omkring 1689.

Med Marta Hansdotter fick han fyra söner.

Hans Jensen, född omkring 1695. Værge: moders styvfar, Laurids Jensen, Olsker.

Laurids Jensen, född omkring 1697. Værge: morbror, Hans Hansen, Olsker.

Isack Jensen, född omkring 1702. Værge: morbror, Anders Hansen, Østerlars.

Poul Jensen. Værge: Olluf Pedersen, Hasle.

Detaljer om Jens Kjelsen och hans kompani beskrivs i annat sammanhang.

Lämna ett svar