Friskytten Helvetesjössen

Friskytten Helvetesjössen som omnämndes i samband med att han sköt sin egen kapten Jeppe Brask den 19 april 1679 omnämns även i andra sammanhang.

Namnet kommer av hans hemort Dalansö i Asarum socken som förr hette Helvete. Hans riktiga namn var Jöns Nilsson och hans far hette Nils Persson som hade en gård i Dalansö/Helvete. I källor får vi reda på att Helvetesjössen varit soldat under Aschebergs regemente men rymt. Vilket kompani han tillhörde är ännu okänt.

I ett brev den 4 maj 1679 ska Helvetesjössen i Sörby krävt en friskytt att skjuta sig själv till döds, så friskytten bjöd de andra 34 daler för sitt liv.

I Listers häradsrätt omnämns han i mars till maj 1679 för en häst han stulit från befallningsman Elias Unge och sålt vidare.

Den 3 maj 1679 var han tillsammans med 13 andra friskyttar nere i västra Skåne och skulle tillbaka till Blekinge för att sammanträffa med de andra i kompaniet. Helvetesjössen och en ung friskytt orkade inte följa de andra utan kom efter. När de två skulle gå över Hasslebro blev Helvetesjössen ihjälskjuten och den yngre friskytten svårt sårad.

Lämna ett svar