Snapphaneöverfall på havet utanför Ronneby

En händelse utspelar sig utanför blekingekusten. Den 11 juli 1678 skulle ett antal borgare ta båten från Ronneby till Karlshamn. Vid västra sidan av Wangsöö ”kom en snaphane Bååth af 20 man och 3 quinfolk Roandes effter dhem, huilka dhe ingalunda kunde undkomma, uthan af dhet Schelska Partiet blefwa beröfwade alla dheras Penningar”. Detta visar att snapphanar inte bara höll till på land utan kunde snabbt ta sig fram även ute på havet.

Om någon vet vilken ö det avses med Wangsö får ni gärna höra av er eftersom jag ännu inte kunnat lokalisera det..

Detta inlägg har 2 kommentarer

  1. Anna

    Vångsö, söder om Biskopsmåla?

    1. Göran Mendys

      Det stämmer nog för jag har fått det tipset.

Lämna ett svar