Borgaren och rådmannen Hans Brandt i Karlshamn

Ett exempel på hur man kan följa en person kan ta lång tid.

I Juni 1676 står borgaren och rådmannen Hans Brandt i Karlshamn med i svenska militära rullor som ”Tyghskrifwaren Hans Brandt”. När danskarna belägrar Karlshamn under hösten ställer han sig på danskarnas sida och arbetar aktivt för dom.

När skansen faller i mars 1677 lämnar han skansen ihop med danskarna med deras skepp och kommer till Köpenhamn.

Av en slump hittade jag i veckan en utnämning där han den 9 juni, alltså 3 månader senare blev proviantmästare åt amiral Niels Juel och hans flotta. Han skulle följa honom vilket betyder att Hans Brandt troligen var med när Niels Juels flotta låg utanför Hanö i juli 1678.

Detta visar att det fortfarande kan komma fram nya dokument som fyller på vår historia.

Lämna ett svar