Överfallet vid Äspenäs 1676

Under hösten 1676 hade Ebbe Ulfeldt fyllt på sin armé med bönder, framförallt från Kalmar län, och på kungens order fått bössor av socknarna i Småland och gick sedan mot Blekinge. När de den 8 november 1676 kom till Äspenäs bro omkring 5 km söder om Kristianopel råkade de ut för ett bakhåll. Det visade sig att det var snapphanar och ledare var bonden och före detta länsmannen som nu var skogvaktare, John Månsson i Olsäng, en gård som ligger alldeles i närheten lite söder ut. John Månsson kallade sig för major vid detta tillfälle. Även Per och Långe Håkan var med i överfallet. Långe Håkan greps senare och steglades den 28 juni 1677 i Kristianopel tillsammans med Carl Proposs .

Jon Månsson i Olsäng ställdes inför rätta den 18 oktober 1677 men han infann sig inte . Han dömdes till stegling men detta kunde givetvis inte verkställas eftersom han hade flytt tillsammans med sin hustru. I en av åtalspunkterna sägs det att han kallade sig för major för snaphanarna och att han red tillsammans med danskarnas fogde Michel Mörk. Det berättas att ingen har sett honom sedan två dagar efter att Kristianopels fästning intogs av svenskarna.

När danskarna hade erövrat Kristianstad började omedelbart olika sorters leveranser till fästningen.

Här syns ett kvitto på leverans av salpeter den 7 september 1676 av Abraham Persson i Håkantorp och Ola Persson i Boa från Jämshögs socken samt med deras bomärken.

Lämna ett svar