Dackeupprorets efterverkningar i Blekinge och östra Göinge

Efter att ha gått igenom ett antal brev från 1543 i samband med att jag letade efter info om Elleholm, samt en period därefter, så hittade jag en del som åtminstone för mig var okänt.

I samband med dackeupproret så var Dacke och flera av hans män i Blekinge och gömde sig. De var främst i östra Blekinge och en del blekingar finns omnämnda med namn, men även Verner Parsber på Sölvesborgs slott ska ha hjälpt dem. För den som vill läsa mer om detta rekommenderar jag en bra artikel i ALE nr 1 1996 som heter ”Gustav Vasas aktioner i Blekinge och Tyskland mot forna dackemän” och nämner flera blekingar. Detta uppror spred sig tydligen över gränsen och i ett brev 1543 så sägs det att dessa skogsdrivare vandrade i skogsbyggden genom hela Blekinge upp till östra Göinge och då pratar man inte om Nils Dacke.

I ett brev från 1543 sägs det i samband med att några knektar skulle gå från Ronneby till Sölvesborg or saa waar  skoffdriffuin Gume Shöfyng  met xv eller xvi sine tilhenger i wrijry for then oc laar i mordstij for knegtere oc skiöde three aff same knegte som forsaar seg selff i the icke wilde fölge mett haaffery the thuo bleffuis döde the tredie förde dhe hedt mett sig or er endnu wed liffuit. De här 15-16 skogsdrivarna, ledda av Gumme Söffring låg alltså i bakhåll för knektarna.

Vilka var dessa män och vad som hände med dem som drog omkring, mördade och  plundrade i Blekinge och Östra Göinge har jag inte hittat mer om än. Men skulle vara intressant att få en fortsättning.

Klart är att dackeupproret fick konsekvenser i Blekinge åtminstone ända fram till 1554 då en lång klagan från Sverige finns insänd till Danmark på hela 22 sidor som finns i Tyske Kancelli. Den innehåller en lång redogörelser över namn på blekingar som på olika sätt hjälpte Dacke och även hur Verner Parsberg stöttade dem. De flesta av de namngivna kommer från östra Blekinges skogsbygd. Om dessa män var med de som kallas för skogsdrivare i Blekinge går inte här att utläsa. De sista sidorna tar upp händelser där danskar varit över gränsen i Bohus län. Efter de 22 sidorna kommer ett antal sidor om danska övergrepp i Halland mot svenskar vid gränsen.

Lämna ett svar