Befolkning i östra Blekinge flyr till Bornholm 1677

Den 11 februari 1677 nådde svenskarna fram till Kristianopel och belägrade staden. Under belägringen av Kristianopel lyckades 15 snapphanar fly till Köpenhamn och den 4 mars 1677 förhördes de.

Den 29 mars 1677 kommer Olle Hald och Giesle Andersen boendes i Rönnow på Bornholm till Köpenhamn . De hade avrest därifrån för 10 dagar sedan och berättar att den 17 mars kom fem båtar från Stenshamn som ligger två mil från Kristianopel med 15 bönder samt deras hustrur och barn och de flydde från Blekinge. Det är mycket sannolikt att det rör sig om de 15 män som förhördes den 4 mars eftersom de kan ha åkt tillbaka, hämtat upp familjerna och åkt över till Bornholm på denna tid.

De 15 snapphanarna var dessa och jag har bara tagit med det viktigaste ur förhöret som har med befolkningen att göra.:

1. Jon Swendsön Störke

Han fick lämna sin hustru och fyra barn för att komma undan svenskarna.

2. Jon Persen i Torna sogn

3. Lars Ifversen i Randele sogn

4. Per Olsen i Randele sogn

Berättar att han har hustru och fyra små barn.

5. Sören Nelsen i Torna sogn

6. Lars Annildsen i Randele sogn

Han säger att det finns flera som får stor frihet av svenskarna bland annat Per Jönsen boende vid Steensand i Torna sogn, Swend Larsen boende sammestädes, Lars Gresson boendes sammestädes, Jon Hakensen paa Sturke i Störke sogn, Salmon Jonson boendes paa Störcke och Lars Nelsen boendes sammestädes.

7. Jon Nelsen i Randele sogn

8. Madtz Persen i Randele sogn

9. Per Andersen i Randele sogn

10. Oluf Biörnmsen i Randele sogn

11. Swend Annildsen i Randele sogn

12. Oluf Andersen i Säby, Randele sogn

13. Jens Larsen i Randele sogn

14. Gÿnne Persen i Jembyi sogn

15. Jon Swenson i Randele sogn

Jon Swendsön Störke var friskttekapten och bosatte sig på Bornholm efter kriget tillsammans med flera andra ur hans kompani.

Här syns hans rulla från 1680.

Andra som flydde östra Blekinge var t.ex. Jost Wäfware vars hustru sedemera var död och han lämnade hus och gård. Mårten i Brattlycka, borgare, flydde men kom tillbaka och hämtade hustru och egendom med en båt men lämnade en gård. Båtsman Mårten Persson seglar med Hans Mårtensson. Mårten fick skattfrihet under 20 år i Danmark år 1680.

Löjtnant Carl Pedersen tjänstgjorde som soldat på Bornholm under många år som visas här nedan.

Det finns många mer namngivna personer som flydde under kriget som vi kan spåra och ett exempel är från en mönsterrulle den 6 april 1687 i Christiansö där dessa män med svensk anknytning nämns.

1687-04-06 Mönsterrulla

2 Christian Dyring Skåne 50 aar, Tient 24 aar

Per Krag Blekinge 56 aar, Tient 13 aar

5 Sergeant Hermand Bendsen Skaane 30 aar, Tient 12 aar

11 Corporal Carl Pettersen Blegend 32 aar, Tient 12 aar

12 Corporal Niels Tollesen Skaane 51 aar, Tient 21 aar

18 Tures Knudsen Halmstad 24 aar, Tient 2 aar

19 Niels Pettersen Skaane 31 aar, Tient 11 aar

34 Jens Nielsen Skaane 21 aar, Tient 2 aar

39 Olluf Pettersen Blegind 46 aar, Tient 1 aar 1 mon

51 Petter Hansen Skaane 29 aar, Tient 6 aar

53 Eskill Jacobsen Skaane 31 aar, Tient 2 aar

55 Erich Hansen Normand Boghus lehn 47 aar, Tient 13 aar

56 Bodell Pedersen Skaane 26 aar, Tient 2 aar

61 Olluf Ollufsen Boghus lehn 22 aar, Tient 5 aar

66 Bordell Ollufsen Norge Boghus lehn 25 aar, Tient 5 aar

68 Suend Jensen Blegind 24 aar, Tient 2 aar

74 Jens Nielsen Lund Skaane 30 aar, Tient 10 aar

76 Suend Larsen biug Blegind 51 aar, Tient 12 aar

85 Axsel Mogensen Boghus lehn 21 aar, Tient 3 aar

92 Anders Nielsen Elff Boghus lehn 28 aar, Tient 3 aar

96 Petter Nielsen Skaane 39 aar, Tient 6 aar

100 Petter Pettersen Sandby Skaane 23 aar, Tient 4 aar

116 Petter Andersen Skaane 29 aar, Tient 4 aar

117 Sönne Pouelsen Blegind 31 aar, Tient 7 aar

121 Jörgen Jensen Blegind 49 aar, Tient 15 aar

122 Niels Trulsen böye. Skaane 33 aar, Tient 7 aar

126 Niels Trulsen Skaane 25 aar, Tient 3 aar

128 Holger Ollufsen Blegind 24 aar, Tient 7 aar

129 Jens Suendsen Blegind 46 aar, Tient 1 aar

134 Ifuer Ollufsen Blegind 51 aar, Tient 27 aar

 

Lämna ett svar