Pontus dela Gardie tågar in i Blekinge 1676

Den 6 november 1676 gick Pontus dela Gardie in i Blekinge via Sölvesborg med ett stort antal uppbådade bönder från Småland. Vid Galleryda bro, strax väster om Mörrum, blev de angripna av snapphanar och bönder (återkommer till detta). Efter att de brutit sig igenom övernattade de i Mörrum och gick vidare och skulle passera Karlshamn för att möta upp Ebbe Ulfeldt i östra Blekinge.

Greven dela Gardie hade nu ett enormt problem för redan vid Galleryda började de svenska bönder han lejt att rymma. När de kom till Karlshamn ”stadnade dhe twert af och wille ingalunda igenom staden”. Han försökte övertala dem men när det inte hjälpte skriver han att ”nödgades iagh at bruka hårdheet och låta besättia wägen medh ryttare och stycken hwaruppå dhe änteligen resolwerade at gåå igenom”. Tydligen riktade han mindre kanoner de hade med sig och hotade bönderna så de tvingades att gå frammåt. I ett danskt brev sägs det att danskarna besköt svenskarna med kanoner när de skulle passera så det fanns tydligen en orsak som dela Gardie inte säger i sitt brev.

Detta hjälpte inte länge utan de svenska bönderna rymde och värst var Västra härad. Av Kinnevald, Albo och Norrvidinge härad var det bara drygt 100 man kvar när de var på väg mot Ronneby. I ett ytterligare brev sägs det att ”begynte hooptals att rymma derifrån”.

Lämna ett svar