Karlshamn hösten 1676

Karlshamns skans intogs av danskarna i början av oktober 1676 efter att ha varit belägrad sedan omkring 10 augusti. Redan under belägringen hade befolkningen förstått hur det skulle sluta.

Den 22 september gjorde danskar tillsammans med sympatisörer en mycket ovanlig lista över stadens invånare. Man skrev ner alla invånares härkomst, en lista för dansk eller tysk och en lista för ”indföde Swendsche”.

Dansk eller tysk 47 personer

Svensk 72 personer varav 9 rymt staden

Detta kan ses som kulmen på en jakt på svenskar. I ett brev den 12 september skriver Hollander att alla ”som er udaf nogen svensk nation ware sig borgare eller bonde saa skiuder de hamb eller och sticker hand ihiel med deris store knifwar” och att ”de wil hafue alle swenske ud af landit”.

Lämna ett svar