Snöfleboda

Något som alltid är intressant är kartor. Vi brukar leta på Lantmäteriet men på Riksarkivet kan man göra fina fynd.

Ett är denna karta från 1822 som visar vägen från Holje by, bron över Holjeån på Nedre Brogatan, samt upp till Slagesnäs och Bymåla.

På kartan visas gränsmärket mellan Holje, Snöfleboda och Biskopsmåla som kallas Stockabro. Denna bro omnämns år 1534 och ligger idag ca 20 meter öster om nuvarande bro över Hästabäck. Det finns mer om detta på min hemsida skaneland.nu

Lägg även märke till den markerade vägen från Snöfleboda till Vilshult.

Lämna ett svar