Kullan, Kyrkhults socken

I Vår Hembygd 2015 omnämner jag Jon Sibbesen i Kullan år 1534. Jon hade sannolikt en son som hette Sibbe och även han bodde i Kullan. Åren 1578 och 1586 vittnar han i Villands häradsting om en gränstvist och berättar där att i mitten av 1500-talet bodde hans farbror Matz Ulw i Näbbeboda och han brukade den gården i omkring 40 år. I tinget 1578 omnämns Matz Ulw som en gammal man i mitten av 1500-talet. I Kullan bodde även Skredder 1578.

Det är intressant att det finns en släkt Ulw eftersom vi även har Ulvaboda och vem vet, kanske här finns en koppling? Hur utbredd släkten Ulw var in mot Jämshög/Kyrkhult vet vi inte ännu.

Eftersom jag här nämner Villands häradsting så kan jag nämna att jag samlar på tingsprotokoll före domböckers början för Villand och hela Blekinge. Idag har jag 262 foton på enbart Villands häradsting mellan åren 1487 till 1652.

Lämna ett svar