1644-45 Horns/Torstensens krig

Ett krig som kommit lite i skymundan är Horns krig 1644/1645. Det finns inte så mycket bevarat som skånska kriget 1676-79.

Men det finns några händelser i Jämshögs socken som jag kan lyfta fram och den ena utspelar sig i jämshögstrakten.

Det är en man vid namn Peder Jensen som, troligen före kriget, hade dräpt en man och rymt. Han hade också begått ”blodskam” med moder och dotter.

Under kriget gick han och hans hustru till Ljungryda och in i skogen där de gömde sig. Det sägs de ”röffued och stielle fra fattige folk och förde kundshab i denne besuerlige teide til suendshen”.

Bönderna Jens Mörk i Gränum, Bent i Hässlehult och Peder Krudmand lyckades gripa de båda och de ställdes inför rätta.

Domen för Peder Jensen blev halshuggning och sedan brändes kroppen eftersom han hade haft sex med moder och dotter. Hustrun dömdes även hon till halshuggning för röveri och fört kunskap till svenskarna.

Bilden visar domen för Peder Jensen och skarprättarens ersättning.

Lämna ett svar