Hässlehults gård 1559

Det är ytterst sällan man hittar släktförhållanden under den danska epoken. Men jag har ett dokument från 1559 från Hässlehult.

År 1525 hade Oghe (Åke) Jenssen Hässlehults gård och 1559 omtalas 3 barn angående hur de ska ärva. Två bröder bor i Hässlehult men dottern Inger är gift med Brudde Knag i Rönås som omtalas där 1563.
Texten i dokumentet har jag skrivit i moderniserad stavning här:

”Anno 1559 måndagen tredje i april då blev Oluf Skredd i Hässlehult och Mats Åkesen ibid föredragen om det gods ibid, att de u…gav denna sak vi fyra män minns henne [alltså Hässlehults gård] som var Jeppe Pedersen i Håkantorp Bengt Månsen i Holje, Peder Andersen i Boa och Sven Larsen i Västanå, och gav dem fullmakt på båda sidor, vilket som 4 män har så avsagt att vilka pengar som Mats Åkesen har givit hans syster Inger Brudde i Rönås dem ska Mats Åkesen skriva av henne igen, och vilka pengar som Oluf Skredd har givit forne Inger dem skriver han, och var och en av dem behåller hus jord och egendom och hennes husbonde [Brude Knag] att tala på hennes jord, finns det jord till henne hos Oluf Skredd då ska han betala henne, men finns samma jord hos Mats Åkesen betalar han henne, finns samma jord hos dem båda betalar de båda till henne.”

17

Lämna ett svar