Danska domböcker från Blekinge

Har suttit och läst inventarieförteckningar på Sölvesbors slott och från Kristianopel. Det som jag reagerade för var att de omnämner tingböcker från Blekinge.

i Kristianopels inventarielista hittades år 1632 fem tingböcker, den första börjar med 1625.

På Sölvesborgs slotts inventarielista 1642 hittades följande. Listers härad hade en som slutade 1624, en slutade 1634, en slutade 1637, en som slutade 1640 samt en står det ”nock en anden Lister herretz tingbog huar kan Daterit foreyligt”.

Medelstads härad hade en tingbok som slutade 1624 och en som slutade 1628.

Jag och många andra har letat i flera år efter spår av äldre dom böcker så dessa är de första spåren, vi vet de fanns och var i Blekinge fram till sannolikt 1658. Jag läste på lite om domböcker och enligt fredsfördraget 1658 skulle alla juridiska dokument, vilket inbegriper domböcker, lämnas över till svenskarna. Detta verkar inte ha gjorts utan nästan alla domböcker från före 1658 antar man att danskarna brände när de lämnade området. Ett undantag är till exempel Villands tingbok 1654-1663 som danskarna hittade i Köpenhamns Rigsarkiv och återlämnades till Sverige. Hade det funnits fler i Köpenhamn hade sannolikt även dessa återlämnats.

Detta inlägg har en kommentar

  1. Anna

    Ja, varför skulle de bränna böckerna. de kunde ju tänkt på oss i framtiden som forskar på detta

Lämna ett svar