Nya fynd i arkiv

Igår var det ett besök på Rigsarkivet i Köpenhamn. nära 700 nya foton att gå igenom denna gång och den absoluta huvuddelen är från perioden före 1550.

Ett av de mer intressanta breven är ett från Verner Parsberg från januari 1543 som satt på Sölvesbors slott vid denna tid. Han beskriver det uppror som spridit sig från Dacke i Småland över gränsen och om skogsdrivare i Blekinge och upp mot Göinges skogar.

Detta är intressant av flera anledningar bland annat för att i början av mars 1543, alltså 2 månader senare blir det uppror i västra Blekinge och Anna Trolle som innehar Elleholms län fick sin gård på Elleholm fullständigt plundrad. Något senare kallas alla borgare i Elleholm inför rätta och av andra brev framgår det att de inte försökt stoppa det. Hur utgången blev är ännu så länge okänt men kanske dyker det upp mer.

Jag hittade även brev från Söffren Norby från juni 1525 och detta har jag inte läst ännu. Men han fick Sölvesborgs slott och en del av östra Blekinge i förläning sommaren 1525. Axel Ugerup (Urup i vissa papper) som fick Elleholm i förläning 1536/37 skrev ett brev till Gustav Vasa den 8 juli 1525 som till stor del handlar om Norby och förhållandena i Blekinge vid denna tiden.

Lämna ett svar