Blekingar som fick skattfrihetsbrev i Danmark efter kriget

Så här i förkylningstider har jag roat mig med att plocka ut de blekingebor som fick privilegiebrev (Skattfrihet) i Danmark 1680 till 1686  för de som flytt till Danmark ”Fra d:27 Augusti 1679 i 20 aar”.

Det fanns fler som kom till Danmark än dessa och stavning är ibland nästan omöjlgt att tyda men kanske någon hittar något.

NR

DATUM

NAMN, ORT

År 1680

28

24 jan

Oluf Bommarsen fra Carlshafn udi Blekine

82

28 feb

Michel Mörch forrige Tolder fra Cristianopel or Ridefouget i Öster Herridt i Blegind

101

16 mars

Claus Petersen udi öster heridt i Blegind

20 mars

Simon von Deurs i Carlshafn udi Blegind

26 mars

Morten Olufsen af Cristianopel i Blegiond

108

16 mars

Cass: Falk Lauridsen forrige Borgmester  or Tolder i Carlshafn i Skaane

114

18 mars

Karen afgangen Marcus Blums fra Christianopel udi Blegind

137

28 april

Jens Kieldsen fra Blegind

Oluf Jensen fra Blegind

151

1 maj

Carl Pedersen fra Öster Herridt i Blegind

7 maj

Hans Stenhelsen fra Blegind (Nättraby socken)

Jens Joensen fra Ternöe i Bregne herridt udi Blegind

Joen Suendsen fra Stuköe i öster herridt udi Blegind

8 maj

Oluf Bendtsen fra Blegind

Jens Jensen af Jemsöe sogn i Blegind

12 maj

Jens Andersen fra Blegind

Hans Olufsen ibid

Suend Andersen ibid

Oluf Pedersen ibid

Haagen Bendtsen ibid

Carl Pedersen ibid

Gudmund Jensen ibid

Morten Andersen ibid

Oluf Olufsen ibid

Oluf Troelsen ibid

Peder Nielsen ibid

Peder Olufsen ibid

Jens Isacsen ibid

Anders Jensen ibid

Peder Olufsen Madis ibid

19 maj

Gammal Jensen af Carlshafn udi Blegind

Hans Bendtsen fra Blegind

27 maj

Hans Brandt forrige indvaaner i Carlshafn

Madts Joensen Stenhöe fra öster herridt i Blegind

153

8 maj

Jens Haagensen fra öster herridt

216

Hans Mortensen i Cristianopel i Blegind

Morten Hansen lige saa

Hans Nobel lige saa

4 juni

Jon (Jan?) Pedersen i Carlshafn

259

11 aug

Cristen Oelsen forrige tolder udi Rönneby udi Blegind

18 aug

Peder Haarker fra Stenshafn i öster herridt i Skaane (ska vara Blekinge)

Peder Busk skipper i Rönneby i Blegind

354

8 okt

Suend Bendtsen skomager fra Tving sogn i Middelstad herridt udi Blegind

Niels Olsen Madvig fra Terne i Blegind

Niels Mogensen Tiurchöe fra Blegind

Hans Nielsen fra Terne i Blegind

11 okt

Morten Pedersen i Cristianopel udi Blegind

Johan Johansen fra Simbritshafn (Stenshamn) i Blegind

Erich Pedersen fra Bregne herridt udi Blegind

Anders Pedersen ibid

Cass: Engelbert Mogensen ibid

Cass: Henrich Andersen ibid

29 okt

Cass: Niels Hansen fra Blegind

Cass: Jachob Olufsen ibid

Jens Nielsen ibid

Cass: Niels Andersen ibid

Suend Jeppsen ibid

Cass: Anders Suendsen ibid

Carl Pedersen ibid

Cass: Niels Madsen ibid

Cass: Jens Lauridsen ibid

Cass: Peder Jensen ibid

Cass: Anders Carlsen ibid

Cass: Jens Pedersen ibid

Cass: Suend Haagensen ibid

Cass: Christen Olufsen ibid

Cass: Niels Haagensen ibid

Cass: Ored Mogensen

Cass: Mads Pedersen ibid

Cass: Laurids Andersen ibid

Cass: Jachob Cristensen ibid

Cass: Woldemar Pedersen ibid

Cass: Oluf Pedersen ibid

405

19 nov

Ifver Jensen fra Heellaröd sogn i Blegind

Niels Pedersen sammestads fra

Bendt Olsen ligesaa

Jens Gammelsen ligesaa

Peder Laursen ligesaa

Anders Bunde ligesaa

20 nov

Anders Andersen fra Carlshafn i Skaane

436

21 dec

Jorst lensman i Cristianopel udi Blegind

År 1681

9

21 jan

Thuge Lassen Turhöe fra Schaane (Tjurkö, Blekinge?)

Mathias Hansen Spannar? fra Cimbrishafn i Blegind

Niels Pedersen fra Blegind

22 jan

Lars Mortensen fra Blegind

Svend Larsen fra Blegind

Peder Hansen fra Blegind

82

5 mars

Jens Augustinus fra Carlshafn i Blegind

12 mars

Mathias Torchelsen fra Carlshafn i Blegind

Arfed Mathiasen ibdm

15 mars

Niels Hansen ibdm

Laurids Bendtsen ibdm

19 mars

Claus Knudsen ibdm

112

7 apr

Niels Olsen fra Blegind

2 apr

Niels Olsen fra Blegind

14 apr

Oluf Nielsen guldsmed fra Rönnebye i Blegind

Johan Olsen guldsmed fra Rönnebye i Blegind

185

10 juni

Mads Michelsen fra Blegind

Peder Nielsen fra Blegind

256

16 aug

Jacob Gudser fra Rönnebyn i Blegind

25 aug

Theodor Cornelisen Lübe fra Christianobel i Blekind

296

30 sept

Theodorius Cornely Lube Christianobel i Blekind

År 1682

5

14 jan

Oluf Mathsen Möller fra Blegind

År 1683

126, 127

8 maj

Ulrich Pedersen af Christianopel i Blegind

År 1686

30

9 febr

Hans Andersen Lendsmand fra Christianopel

16 febr

Laurids Pedersen fra Rönneby

26 febr

Mogens Pedersen af Netterbye i Blegind

86

27 mars

30 mars

Laurids Suendsen Abermaale fra Blegind (sannolikt Jämshögs socken och friskytt under Hans Engelsen)

Lämna ett svar