Pontus dela Gardie tågar in i Blekinge 1676 del 2

Jag hade en del av följande i inlägg den 26 mars 2022 men några detaljer har tillkommit och i nedanstående har jag därför utlämnat en del detaljer. Scrolla gärna ner och läs de äldre inläggen också.

Innan vi går tillbaka till Mörrum i november 1676 ska vi se vad Ebbe Ulfeldt uträttade i östra Blekinge. Planen var ju att Pontus dela Gardie skulle möta upp Ebbe Ulfeldt och de tillsammans skulle ”utrota snapphanarna” i Blekinge och ta tillbaka Kristanopels fästning och Karlshamns skans.

Ebbe Ulfeldt hade värvat bönder från främst Kalmar län och de gick in i Blekinge ungefär samtididigt som dela Gardie. Men Ulfeldt gick inte den rakaste vägen utan tog inlandet för att undvika snapphanar och andra bakhåll. Den 8 november nådde de Äspenäs bro, omkring 5 km söder om Kristianopel. Här låg före detta länsmannen John Månsson från Olsäng tillsammans med många andra snapphanar i bakhåll. Striden blev häftig och så pass långvarig att den danske överste Christian Lutzow som var kommendant i Kristianopel kunde skicka ut förstärkning. Detta gjorde att Ulfeldt var tvungen att gå till reträtt och drog sig ner mot Ronneby för att möta Pontus dela Gardie. Flera snapphanar som var med lyckades de senare gripa och i rättegångar  i oktober 1677 visade det sig att många hade blivit tvingade att delta.

Greve Pontus dela Gardie gick, som vi konstaterat, in i Blekinge den 6 november 1676 och kom först till Sölvesborg. Här befann sig Siegfriedt Leupoldt som tjänade den danske kungen. Det har inte gått att få fram dennes tjänst men Pontus dela Gardie fick reda på att han var där och beordrade att Carl Gustaf Skytte med en trupp ryttare skulle gripa honom men Siegfriedt Leupoldt lyckades fly. När den gupp ur dela Gardies armé märkte det plundrade de det de kunde och slog sönder mycket i hans hus. Strax nådde huvudarmén Galleryda, mellan Pukavik och Mörrum och råkade då in i ett bakhåll. Den danske fogden Johan Johansen Hollander hade lyckats samla ihop omkring 800 bönder och det sägs att de anföll den svenska hären 3 gånger från ett intilliggande berg. Trots detta var den svenska hären för starka och kunde ta sig igenom.

Efter att ha övernattat och sedan gått vidare gjorde snapphanarna tydligen Mörrums bro obrukbar. Den 24 november skickar kronans befallningsman över Lister och Bräkne härader Petter Brännman ett brev från Hoby till Mörrum där han säger att Ebbe Ulfeldt och Pontus dela Gardie ska passera där om två dagar (de är på väg ner till det kommande slaget vid Lund) och att broen dher widh Mörrum förferdiga, så att deras excel:s excell:s medh dhes armeer och artollerije nu straxt öffuergå kunna, och dhe någon försummelse uthi shere må dhe wahra förtänkta dhem ett stort straff att öfwergå låtha, nembligen medh eldh och swärdh, och dher icke broen ferdig ähr nähr dheras excell:s excell:s öfuer morgon dijtt kommendes wahr daa må dhe dhet öfwriga förwänta och sedan blifuer iche något huus i Mörrum förskonat ja neppeligen prästegårdhen.  Det sägs att Pontus dela Gardie använde sig till stor del av präster för att få dem att förmana sina församlingsbor. En del präster var svenskvänliga och de använda han goda ord till och andra som var danskvänliga präster lämnade han hotelser till leverne och liv och tyranniska slag och det blev tydligt här att prästen i Mörrum var danskvänlig.

Lämna ett svar