Hönjarums skans 1678

I Köpenhamns rigsarkiv hittade jag ett förhör hållet den 4 augusti 1678. Dokumentet är skrivet på tyska och det var 28 svenskar som hade tagits till fånga i Hönjarum skans som förhördes. Jojan Vadenbring har transkriberat detta och översatt från tyska åt mig. Jag hittade även några andra brev som tillsammans ger en inblick hur det var i skansen.

Belägringen ska ha börjat 10 juli 1678.

De 28 var:

1. Fänrik Erich Springer

2. Peter Jörensen Struber furir

3. Jonas Brandenbürger Corporal

meniga:

4. Schoerkel Thomsen

5. Per Olsen

6. Per Schwenssen

7. Jon Larssen

8. Mons Persson

Musketerare

9. Andreis Jurgensen Brank

10. Hans Luhr

11. Andreiss Orssen

12. Marten Olsen Reisse

13. Ole Anderssen Kocksen

14. Per Erson Strücker

15. Adam Person

16. Johan Johanssen

17. Jon Olsen

18. Nielss Perssen

19. Andreiss Ingwersen

20. Einner Benson

21. Andreiss Person

22. Anderiss Gunnerson

23. Nielss Michelson

24. Engelbrecht Halwerson

25. Nielss Olsen

26. Ole Persen

27. Hans Neelson

28. Erich Bensson

Fänrik Springer berättar att de har vaktat skansen i 13 veckor och att det varit flera försök till anfall av friskyttarna. För 3 veckor sedan blev de belägrade. I ett anfall friskyttarna då gjorde tog svenskarna en friskytt tillfången som berättade att det var en ryttmästare och två kaptener och tillsammans 400 man. De hade två kanoner och amunition. Det var Major Aage Monsen för västra Göinge kompani och kapten Niels Andersen för östra Göinge kompani.

Under belägringen försökte både fänrik Springer och furir Struber skicka iväg brev den 24 juli men de blev beslagtagna. Dessa brev återkommer jag till senare.

Till slut gick svenskarna med på accord den 2 augusti mot att de fick behålla allt utom kläderna. Men när de hade överlämnat sig samt sina gevär så bröt friskyttarna sitt löfte och tog allt svenskarna hade och tvingade av dem kläderna. De fördes sedan till Landskrona (inte Kristianstad som var under belägring och föll samma dag).

Karta från Rigsarkivet i Köpenhamn. Foto: Göran Mendys

Lämna ett svar