I min forskning har jag upptäckt att många gårdar fortfarande har äldre handlingar i sitt förvar. Många av dessa handlingar har tyvärr blivit fuktskadade och illa medtagna.

Vi erbjuder att ta hand om hela eller delar ur gårdsarkiv i Blekinge, Kronoberg och östra Skåne. Om ni lämnar över originalhandlingar äldre än 100 år kan ni få digitala kopior på ett USB-minne utan kostnad.

Önskar ni behålla originalhandlingar så är det bra att ändå digitalisera dem. Om de får användas i forskning kan vi digitalisera till låg kostnad. Vill ni behålla det digitaliserade själv utgår full betalning på arbete och resa

Hör av er så kan vi se på en bra lösning.