Av Göran Mendys

Fängslade och avrättade 1677-1679 från Krigsarkivet

 

Fängslade 1677

2 febr

6 snapphanar som satt fängslade i Wäe.

Den 10 dec 1676

Två snapphanar anlände

14 dec

En snapphane anlände

14 febr

18 fångar

16 febr

Fem danska fångar

18 febr

8 fångar

26 febr

12 fångar. Levererades bröd till 9 snapphanar, 2 danskar, en bössman och en dragon (obs! blir 13)

23 febr

18 fångar

28 feb

Fem danska fångar

2 mars

14 fångar

6 mars

14 danska fångar

7 mars

5 danska fångar

10 mars

12 fångar

14 mars

5 danska fångar

15 mars

11 fångar

19 mars

11 fångar

23 mars

13 fångar

4 april

18 fångar

30 mars

18 fångar som uthi stora huset Wae sitta

10 juni

En snaphan Gunnar Tommasson i Förmandhult [överstruken]

Hustrun hans Karin Jeppes

2 juli [Jerre]vads kloster

Eskill Persson snapphane i fängelse

Per Torstensson snapphane i fängelse

7 juli Jerrevads kloster (Herrevads kloster?)

Snapphanar i fängelse

Dessa ähro utropordha för snaphanar

Swen Swensson i ousbi

Möns Swensson i ousbi

Jens Olsson i ousbi

Per Swensson i ousbi

Rasmus Nilsson i ousbi

Per Swensson i ousbi

Oluff Olsson i Sonarp

Lars Jonsson i Sonarp

Nils Persson i Wigby

Per Torstensson i Hol…?

Per Olsson i Winfölle

hustrun Elena

Escil Persson i Wäsbo

11 juli Jerrevads kloster

Bönder +

Nils Jönsson i Färla

Escil Persson

Nils Persson

Per Torstensson

Swen Swensson

Per Swensson

10 augustiÅby

16 fångar +

Pål i Billeberga socken

Folke Torstensson i Verum socken

en hustru Johanna Ersdotter

23 augusti

70 danska och 7 snapphanar

30 aug Stockehuset Dagstorppa by

9 snapphanar i fängelse

31 aug

Kom dit 15 fångar

6 sept

12 snapphanar i fängelse

15 okt Vanneberga

en länsman och en snapphane

10 nov 1677

En ung dräng Elias Rasmusson i Sonarp berychtat haffwa folgt snaphanar oh satt forleden ottan uthi fängelse. Huffwusquarteret wäster Lundby den 10 November 1677

15 nov 1677 i Kiaby

5 snapphanar i fängelse

20 nov 1677 i Kiaby

5 snapphanar i fängelse

21 nov i Kiaby

En länsman i fängelse

24 dec 1677 i Kiaby

2 snapphanar

1 länsman

Avrättade under 1678

8 juli

2 snapphanar steglat

10 juli

1 snapphane steglad

16 juli 1678

Två snapphanar steglade i Kristianstad

27 juli

En spion från Elmhult steglades och en snapphane från Heglinge steglad

En bonde från Vanneberga skars tungan av och levandes galgie

31 juli

En fiskare som förått Kristianstad steglades

3 augusti

Steglades bonden som dränkte sig för Christianstad

10 aug

Nedhögs Daniel Persson uthu galgien wed Cristianstad

12 aug

hängdes fändrichen Kråkan wed Christianstad

21 aug

Stäglades twa snaphanar wed Getinge broo

26 aug

Spitzades een snaphane wedh Getinge broo

31 aug

Steglades en snaphane

27 okt

Steglades två dödsskjutna snapphanar vid Vanneberga

29 okt

Steglades en snapphane

7 nov

Steglades en dödsskjuten snaphane vid Vanneberga

21 nov

Steglades 2 snapphanar

14 dec

Steglat 2 snapphanar

 

Fängslade under 1678

9 januari

7 fångar varav två sitter i huvudkvarteret och 5 i Vanneberga

16 jan Vanneberga

En länsman 2 snapphanar i fängelse

26 jan Vanneberga

1 länsman två snapphanar i fängelse

13 feb Vanneberga

1 länsman två snapphanar i fängelse

21 feb Vanneberga

1 länsman två snapphanar i fängelse

2 mars Vanneberga

två snapphanar i fängelse

2 april Vanneberga

3 snapphanar i fängelse

20 april Vanneberga

1 snapphane i fängelse

3 maj Vanneberga

1 snapphane i fängelse (Hans Brandt?)

11 maj Vanneberga

1 snapphane i fängelse

31 maj

Bönder som förmenas vara snaphanar 4

Ett qvinfolk från Eknaberga

Bönder från Eknaberga 17

26 juni stockhuset Ljungby

7 snapphanar i fängelse

26 juni

1 förtänkt snapphane i Köpinge

6 juli Christianstad

3 snapphanar i fängelse

13 juli

4 förtänkta till snapphanar och en ryttare af adelsfanan

22 juli

3 snapphanar i fängelse

31 juli Lillö Scantz

3 förtänkta till snapphanar och en ryttare af adelsfanan

7 aug Lillö Scantz

1 förtänkta till snapphane

19 aug

Trädgårdsmästaren och hans son i Knutstorp (förhör finns i RA/M1335 1677-1679/Fångar och Överlöpares relationer 1678)

vid namn Christer Larsson

Möllaren der sammestädes

28 aug

4 förtänkta skånska fångar

1 snapphane

10 sept

En bondhe förtänkt för spion

31 okt Vanneberga

3 snapphanar

12 nov Vanneberga

4 snapphanar och 3 små pojkar

 

Fängslade 1679

 

5 st snapphanar 11 jan

13 st finns fängslade 16 jan

4 st 25 jan

31 jan

Per Tusson snapphane ett barn

Anders Gonarsson ett barn

Nilla Svensdatter att Ståby

Sissa Persdatter ett gebena snapphanehora

6 feb

Per Tusson snapphane att Lomma

Nella Jensdatter att Stuby

Sessa Persdatter att gebing

12 feb

21 st fångar

16 feb

-Hans Severin (spetsad))

-Johan Shristian (avrättas som kapten)

Nels Durkansohn

-Nels Matsson

Joen Hagensohn

Frants Frantsson

-Per Larsohn

-Sven Andersson

-Frantz Ludwig

-Jens Esilson

-Knud Jensson

Jonas Tusson

Per Trulsson

Hans Fagersson

Hokan Olsson

-Michal Masson fångbyte

-Hans Nelsson

-Swen Nelsson

Petter Tusson

Nila

Sissa

7 st snapphanar 22 feb

Petter Tusson

Hans Ohlsson

Hackan Ohlsson

Per Gertson

Michal Masson

Nilla Swensdatter

Sissa Jensdotter

28 feb

Per Thusson

Per Gertsson

Ferge Hansson

Sissa Jensson

Nilla Svensdotter

9 mars

Mass Oloffsson

Niles Oloffsson

Per Trolsson

Mass Mihelsson

Ferge Hansson

Per Klemetsson

Sissa Jensdatter

Nilla Svensdatter

20 mars

Niis Oloffsson

Lars Jensson (Frantsson?)

Per Trolsson

Ferge Hansson

Hacka Hackansson

Sissa Svensdatter

Nilla Jenisdatir

28 mars

Ferge Hansson

Hacka Hackasson

Nilis Olofsson

Per Trolsson

Lars Frantsson

Nilla Swensdatte

Sissa Jensdatte

3 april

Per Trolsson

Lars Fransson

Hacka Hackasson

Ferge Hansson

Nilis Andersson

Nila Svensdahter

Sissa Jensdahter

Miga Jensdahter

Pernila Nilisdahter

9 april

Per Tusson

Per Gertsson

1 maj

Per Trullsson

Lars Jensson

Hacka Hackasson

Ferge Hansson

Per Tuesson

Per Persson

Ferge Persson

Simon Persson

Nilla Sunedotther

5 maj

Sone Persson

Swän Persson

6 maj

David Jonsson

Olle Jonsson

Jens Persson

8 maj

Jens Swensson

Olle Gisselsson

16 maj

Lars Jensson

Per Tusson

Per P…sson?

Ferge Persson

Simon Persson

Sone Persson

Swän Persson

Davidt Jonsson

Jens Persson

Olle Jensson

Margareta gonadother

Nilla Sonedother

24 maj

Swen Nilsson

Nils Matsson

Söffrin Andersson

Frants Ludwigs

Hans Faersson

Per Monsson

Iffwar Larsson

Michal Fridrich Horn

1 juni

ein teuiphe reutter Ferge Persson

ein baun Lars Jensson

ein baun Nelis Ollsson

11 juni

reutter Ferge Persson

Musqetierr Rasmus Persson

baun Lars Jensson

baun Nelis Ollsson

16 juni

Johan Ivfarsson

Anders Bollman

Lars Andersson

22 juni

Lars Jensson

Nelis Ollsson

Johan Ivfarsson

Andreras Bollman

Olle Swensson

1 juli

Lars Jensson

Nelis Ollsson

Johan Ivfarsson ryttare af Ramsvärd

Andres Bollman dragon … Ehrigs…

Olle Swensson

17 juli

rytter Johan Swensson

kneght Lassen bouholt

knegght Augustinus Enewallsson

kneght Hans Johansson

… Per Larsson

… Jens Andersson

… Geral? Monsson tohter

24 juli

… Johan Persson

snapphan Bend Masson

… Truge Ingelsson

24 juli

ryttar Hans Ivfarsson Von Ramsvärds

… Per Larsson

kneght Lasse Bonholtt

kneght Augustinus Enewaldsson

kneght Hans Johansson

28 juli

8 namn +

Snapphan Nelis Persson

6 aug

6 namn

11 aug Helsingborg

8 namn

22 st 13 aug Helsingborg

16 aug

4 namn

21 aug

8 namn

1 september

26 namn

6 september Helsingborg

16 namn

11 sep

11 namn

11 september

6 namn

15 sep

8 namn

15 sep

9 namn

4 okt

Snapphane Jens Nilsson

21 okt

7 namn +

snaphane Åke Påwelsson?

snaphane Thule Lasson

26 okt

2 ryttare, 1 dragon, 1 hestetiufen, 2 bönder

Avrättade snapphanar 1679

1 st 18 januari

3 st 22 januari

1 st 26 januari

13 februari (åtskilliga snapphanar)

12 st 19 februari, betalning utgick 26 feb

Den 19 feb i Åhus nein snaphanar

Den 22 i Vanneberga

1 st 15 mars

4 st 12 maj (2 spetsade och 2 steglade)

1 st 17 maj

1 st 19 maj

2 st 17 juli

1 st 2 augusti

2 st 13 oktober

1 st 3 november snapphanelöjtnant