Efterlysningar 1678-02-05

Källa: LLA, Skånska Generalguvernementskansliet, D III m:11

Karlshamn

Hans Brandts

Simon Arendson

Anders Anderson

Mågh. Christoffer Faust

Gudmund Persson Krämar

Peder Matsson Möllare

Swenske Månse Pelle

Peder Olufsson Mattwik

Saras Pelle

Anders Skrappe

Helsingborg

Borgmästaren Bengt Pihl

Broder Jeppe Pihl

Broder Swen Pihl

Rådman Herman Slyter (Schlyter)

Rådman Anders Jörgensson

Sophia sahl: borgmästaren Eggert Ellers

Adolph Krämare

Lund

Assessoren och Curator Academia Carolina D. Christian Foss

Professoren Theologie D. Josua Schwartz

Borgmästaren Sören Willemsson

Tullskrifwaren Johan Wigräst

Rätsstaskrifvaren Lordt Lange

Ystad

Byfogden och Controleuren Madts Fris

Skolmästaren Rasmus Blatt

Tillägg till Ystad

Elias Fribonde

David Skreddare

Jöns Escilsson

Nils NilssonSk

Hans Bokbindare

Knudh Bodare

Pedder R..

Peder Käll

Ronneby

Tulnaren Christen Ottosson

Landet

Mr Jacob Ernst i Hårslöf

H: Christen Giersings. Pastor i Dahlköping

H. Nils i Asumtorp

Befalningsmannen Peter Klein

Måns Hakasson

Hindrich Persson

Ifwar Rham

Jörgen Hansson Horst

Mr. Cnut Cnutson