Ryttare födda i Skåne

Nr 1

Trompeter Peter Cristian Alldamm, Schonen, 54 år, gift 4 döttrar

Sven Petersen Timmerman, 54 år, ogift

Anders Pedersen 57 år, gift 1 son 2 döttrar

Jonas Arvidsen, 31 år, ogift,

 

Nr 2 Obrist. Liutnant Krabben Compagnie

9 dec 1693

Söhren Wintsloff, 39 år, gift 2 söner

Ohle Andersen, 52 år, gift 1 dotter

Peter Freymuhr?, 47 år, gift 1 son 2 döttrar

Söhren Stahl, en skytt, 39 år, ogift

Rasmus Jahtborg?, 50 år, gift 2 döttrar

Lars Petersen Stubius, 39 år gift, inga barn,

 

Nr 3 Major Wackerbahrts Compagnie

Tomas Ibsen, 47 år, gift 1 son

Lars Simonsen, 38 år, gift 1 son

Eschell Kieldsen 38 år, gift 1 son 2 döttrar

 

Nr 4 Rittmester Lützov Compagnie

Ohle Nelsen, 45 år, gift 2 döttrar

Peter Johansen, 56 år, ogift

Jacob Jensen, 32 år, ogift

Jens Hermans, 29 år, gift 2 söner 2 döttrar

Peter Beck, snickare, 39 år, gift 4 döttrar

Lars Beck, murare, 28 år, ogift

Peter Andersen, skytt, 28 år, ogift

Johan Hagenen, 25 år, ogift

Nils Petersen Lundh, 32 år, gift inga barn

Peter Söhrensen Karby, 59 år, ogift

Paul Rasmusen, 37 år, gift 1 son 1 dotter

Peter Nelsen, 31 år, änkeman 1 son

Lauritz Bentsen, 41 år, gift 1 son 2 döttrar

 

Nr 5 Rittmester Kalckreults Compagnie

 

Nr 6 Ritmester Mohren compagnie

Quartermester Michel Hansen, 50 år, gift 1 dotter

Johan Arendt, 49 år, gift 1 son 2 döttrar

Johan Wevart?, 33 år, gift inga barn

Tyge Arentz, 35 år, gift 1 son 1 dotter

Thomas Petersen, 43 år, gift 1 son 3 döttrar

Suend Suendsen, skytt, 39 år, ogift

Bartholomeus Meyer, 56 år, gift 3 döttrar