Av Göran Mendys

 

1679 till 1686 Privilegiebrev (Skattfrihet) för de som flytt till Danmark

DRA, Danske Kancelli, Sjællandske registre

Fra d:27 Augusti 1679 i 20 aar

 

NR

DATUM

NAMN, ORT

 

Cass: = Casserit or icke Extradem

 

1679

339

30 dec

Jacob Jacobsen Ebbesiön, Böring Closter udi Skaane

 

1680

3

5 jan

Johan Wieres af Helsingborg

 

19

17 jan

Pofwel Knudsen Kleinsmed fra Lund

Jep Troelsen degen paa Lund

 

28

24 jan

Oluf Bommarsen fra Carlshafn udi Blekine

Hans Caspersen forrige bogbinder i Ydstad

 

29

24 jan

Johan Pedersen Smed fra Landscrona

 

39

5 feb

Hans Nielsen Allerup fra Ydstad

7 feb

Magnus Loch udi Malmöe i Skaane

 

40

5 feb

Botfrid Adriansen fra Landscrona i Skaane

 

41

5 feb

Oluf Lauridsen fra Lund i Skaane

 

42

5 feb

Peder Möndrich i Skanager udi Lauholm i Skaane

 

45

6 feb

Thomas Jörgensen fra Helsingborg udi Skaane

 

46

6 feb

Svend Andersen udi Helsingborg

 

47

7 feb

Pawel Bager fra Landscrona

 

55

9 feb

Hans Toresen fra Möllerye udi Skaane

 

56

10 feb

Kiersten afgangen lyde hattmagers af Helsingborg

 

58

10 feb

Peder Hansen skreder i Landscrona

 

70

21 feb

Michel Jochimsen skomager fra Helsingborg

 

71

21 feb

Oluf Pedersen af Lund i Skaane

21 feb

Jens Bendtsen af Söndager udi Skaane

 

76

24 feb

Jens Söfrensen fra Christianstad i Skaane

 

77

24 feb

Peder Simonsen Suedker fra Landscrona

 

78

26 feb

Johan Jörgensen Skreder fra Lund i Skaane

 

81

27 feb

Hans Michelsen i Landscrona

Michael Andersen udi Landscrona

Laurids Pouelsen forrige ridfougde udi Willands or Giers herred i Skaane

Peder Matsen Schorflercher i Lund udi Skaane

Mogens Torchelsen Schormager i Lund udi Skaane

Hans Nielsen Wornning forrige Bye or Rådstugu skrifuere i Lund udi Skaane

 

82

28 feb

Michel Mörch forrige Tolder fra Cristianopel or Ridefouget i Öster Herridt i Blegind

 

84

1 mars

Michel Andersen Ramsnider i Helsingborg

 

85

1 mars

Joen Petersen von Boltenborg af Gulland

 

90

8 mars

Henrich Nielsen Bager fra Helsingborg

 

101

11 mars

Cristen Hansen i Engelholm

Hans Cristensen i Engelholm

Jens Pedersen Smed fra Saxtrup i Skaane

12 mars

Hans Brügman i Helsingborg

16 mars

Claus Petersen udi öster heridt i Blegind

19 mars

Bendt Jensen fra Baastad i Skaane

Joen Jensen i Baastad i Skaane

20 mars

Simon von Deurs i Carlshafn udi Blegind

Johan Voget Landscrona udi Skaane

26 mars

Morten Olufsen af Cristianopel i Blegiond

Aage Olufsen slagter i Landscrona udi Skaane

27 mars

Jacob Bleck udi Landscrona

Peder Povelsen skormager i Ydstad udi Skaane

 

107

16 mars

Coert Lange hatstaffener i Lund

Cass: Hans Isacsen i Christianstad

17 mars

Peder Mörch i Helsingborg

Niels Raaboe i Landscrona

Niels Aagesön skorflieker fra Asunintorp sogn i Skaane

 

108

16 mars

Bendt Andersen fra Otterup sogn i Skaane

16 mars

Cass: Henrich Nielsen odde i Helsingborg

Christian Soelbierrig forrige foget ofuer Öfridsholm, förlöfsholm och Arislöf gaade udi Skaane

Cass: Falk Lauridsen forrige Borgmester  or Tolder i Carlshafn i Skaane

Axsel Oluffsen Skomager udi Landscrona

17 mars

Anders Pedersen Skorfleiher fra Skaane

 

109

16 mars

Laurids Haagensen fra Raa udi Refse sogn i Skaane

 

114

18 mars

Karen afgangen Marcus Blums fra Christianopel udi Blegind

 

119

20 mars

Jacob Madsen fra Landscrona

 

129

31 mars

Christoffer Broch fra Helsingborg

 

137

19 april

Mogen Pedersen Smid fra Skaane

Peder Nicolai Beck i Landscrona  (soldat i Den Kongelige Livgarde til Hest, bild 81)

Philliph Schejt ibid

23 april

Oluf Olufsen Smed fra Lund

24 april

Jörgen Mortensen Odder fra Christianstad

28 april

Jens Kieldsen fra Blegind

Oluf Jensen fra Blegind

 

151

1 maj

Carl Pedersen fra Öster Herridt i Blegind

7 maj

Hans Stenhelsen fra Blegind

Jens Joensen fra Ternöe i Bregne herridt udi Blegind

Joen Suendsen fra Stuköe i öster herridt udi Blegind

8 maj

Oluf Bendtsen fra Blegind

Jens Jensen af Jemsöe sogn i Blegind

12 maj

Jens Andersen fra Blegind

Hans Olufsen ibid

Suend Andersen ibid

Oluf Pedersen ibid

Haagen Bendtsen ibid

Carl Pedersen ibid

Gudmund Jensen ibid

Morten Andersen ibid

Oluf Olufsen ibid

Oluf Troelsen ibid

Peder Nielsen ibid

Peder Olufsen ibid

Jens Isacsen ibid

Anders Jensen ibid

Peder Olufsen Madis ibid

18 maj

Niels Suendsen fra Lomma udi Skaane

schipper Brandt Johansen fra Simbrishafn i Skaane

Chiristen Andersen Jyde schumager i Landscrona

19 maj

Gammal Jensen af Carlshafn udi Blegind

Cass: Gunder Bendtsen fra Torrlösa bye paa Landscrona lehn udi Skaane

Pass: Jens Nielsen fra Torrlösa bye paa Landscrona lehn udi Skaane

Pouel Olufsen Broch udi Helsingborg

Hans Bendtsen fra Blegind

Knud Jensen Skröder i Lund

Anders Gundersen udi Helsingborg

22 maj

Michael Gotfridt i Landscrona

Jacob Hansen Pidsh i Malmöe

24 maj

Peder Cristophersen fra Booreke i Kröe sogn vid Helsingborg

Hans Andersen Normand i Landscrona

Cristen Madtsen forrige ridefouget ofuer Oretorp or Vandkiufar gaarder i Skaane

27 maj

Jacob Mathisen Windvig Skröder fra Göing herridt

Hans Brandt forrige indvaaner i Carlshafn

Madts Joensen Stenhöe fra öster herridt i Blegind

28 maj

Niels Mortensen schumager i Helsingborg

Jens Andersen Lernisund? udi Helsingborg

29 maj

Herman von Ham Contraheiner i Cristianstad

Niels Bendtsen fra Trönninge udi Halland

 

152

7 maj

Christen Jacobsen af Lund

 

153

8 maj

Jens Haagensen fra öster herridt

Jörgen Rohman Cimbrishafn

 

167

21 maj

Jörgen Andersen fra Helsingborg

Henrich Meyer fra Helsingborg

 

168

21 maj

Thur fergemand fra Helsingborg

Christen Bendtsen fergemand fra Helsingborg

Jacob Andersen skomager fra Helsingborg

 

169

21 maj

afgangne schepper Hendrich Steffensen fra Helsingborg

 

216

2 juni

Anders Mogensen i Helsingborg

3 juni

Hans Mortensen i Cristianopel i Blegind

Morten Hansen lige saa

Hans Nobel lige saa

4 juni

Laurids Eschildsen i Landscrone

Lasse Jensen bonde i Skaane

Svend Nielsen bonde i Skaane

Jon (Jan?) Pedersen i Carlshafn

 

251

27 juli

Escild Nielsen udi Skaane

Peder Arfedsen i Skaane

Laurids Pedersen i Skaane

Niels Nielsen i Skaane

Pouel Cristophersen i Skaane

Cornelius Lauridsen i Ystad

Simon Jensen skifvekrog fra Engelholm i Gierre herridt

29 juli

Niels Börgesen i Helsingborg

Bendt Nielsen af Killing udi Skaane

Jörgen Söfrensen schomager i Helsingborg

 

259

3 aug

Giert Danielsen glasser seyermager i Skaane

Oluf Pedersen möller fra Helsingborg

Jacob Andersen slagter ibid

Bendt Pouelsen slagter ibid

Johan Brants Possmantmager ibid

5 aug

Magnus Olufsen i Malmöe

Cristen Olborrig skomager i Lund

6 aug

Niels Holgersen fra Kullan i Skaane

Henning Tomas fra Helsingborg

11 aug

Cristen Oelsen forrige tolder udi Rönneby udi Blegind

Jens Nielsen Luir fra Halland

Hans Meyer Kleinsmid i Lund

12 aug

Ingemand Svendsen skreder fra Hullingeröd udi Skaane

14 aug

Hans Nielsen i Skaane

Peter Herring i Lund

Jens Pedersen bonde paa Skabbelycke udi Skaane

18 aug (står 8)

Bendt Jensen Svenstrup fra Skaane

Morten Jensen Svenstrup fra Skaane

Peder Haarker fra Stenshafn i öster herridt i Skaane

Jörgen Fisk i Engelholm i Skaane

Peder Busk skipper i Rönneby i Blegind

Benndt Eryq stoelmager i Lund

Niels Pedersen i Engelholm udi Skaane

23 aug

Cristen Pedersen skomager udi Helsingborg

28 aug

Pouel Lauridsen udi Helsingborg

Pouel Andersen udi Helsingborg

Johan Giörling suenske i Lund

Niels Bendtsen timmermand fra Halland

Cass: Daniel Jörgensen fra Skaan

Cass: Crister Jensen fra Skaane

Niels Andersen i Helsingborg

Hans Johansen von Nosebye fra Skaane

Anders Pedersen möller i Helsingborg

Jochum Michelsen i Helsingborg

Anders Bryndelsen skofeier fra Landscrona

Peder Johansen muurmester i Helsingborg

Jörgen Bendtsen malar i Landscrona

Hans Arfvidsen forrige lehnsman ofuer Alboe or Jerrestad herreder udi Cristianstads district i Skaane

Peder Struck maler i Lund

Marcuen Nielsen udi Lund

Oluf Nielsen i Lund

30 aug

Jens Nielsen Tönders forrige Kongslehnsmand udi Laugholms Ampt i synder Halland

Johan Hansen Nosebye fra Cristianstad (se även nr 272)

Adser Nielsen gönge fra Skaane

Niels Andersen fergemand or skipsbyger udi Helsingborg

Jens Bendtsen fergemand i Helsingborg

Jep Olufsen i Helsingborg

Anders Matthinsen Bierre forrige bonde lehnsmand i nörre Aasbo herridt i Skaane

31 aug

Tönis Torchildsen Kaaberöd fra Skaane

Peder Mortensen Kongör fra Skaane

Cass: Laurids Mortensen odder fra Skaane

Mogens Andersen i Lund

Laurids Aagesen maler tömmermand fra Skaane

 

314

31 aug

Sidsel Sl. Jochum Brand bagers af Cristianstad

 

322

1 sept

Jeppe Olufsen i Helsingborg

Jens Jachobsen slagter i Helsingborg

Oluf Jeppesen skaaning fra Tiurkerup i Skaane

Laurids Hior bonde i Engelsbech bye i Gerfue sogn udi Giönge herridt i Skaane

5 sept

Laurids Andersen i Altrup i Skaane

11 sept

Gudmund Bendsen fra Engelholm i Skaane

13 sept

Peder Hansen göde fra Ystad

14 sept

Niels Nielsen Tömmermand fra Weirum sogn i giöng herridt

18 sept

Jens Nielsen skomager fra Helsingborg

Cristen Thomasen fra Landscrona

21 sept

Peder Mogensen fra Skaane

Jep Haagensen af Glimager i Skaane

18 sept

Laurids Nielsen fra Engelholm

Ingemand Tursen fra Engelholm

Oluf Jensen i lade gaards huset vid Helsingborg

23 sept

Morten Tidsen hattmager i Helsingborg

Jenns Bendtsen fra Baadstad i Skaane

25 sept

Oluf Ibsen fra Helsingborg

Niels Bendtsen fra Borrbye i Skaane

23 sept

Niels Tostensen fra Hesslunde vid Helsingborg

25 sept

Svend Aagesen fra H…? sogn i Göing herridt i Skaane

27 sept

Laurids Brundal forrige ridefoget ofuer Landscrona lehn

30 sept

Niels Bendtsen fra Baadstad i Skaane

 

329

11 sept

Dorthe Jochumsdatter Brun och hennes husbonde som hun nu til egte hafuer…

 

354

2 okt

Suend Lauridsen skreder fra Aatterup sogn i Skaane

Bendt Nielsen Hestvede sogn i Skaane

Cass: Oluf Johansen sammestedts

Niels Pedersen Edenberg fra Laholm i synder Halland

Nicolaj Thomasen Vinter fra Aageröd ved Rönneholm i Skaane

Jachob Gotske i Helsingborg

Hans Nielsen ölgord paa Rye Trilgaard ved Helsingborg

7 okt

Peder Bendtsen fra Sandby sogn i Göinge herridt

Suend Pedersen i Laholm udi Halland

8 okt

Suend Bendtsen skomager fra Tving sogn i Middelstad herridt udi Blegind

Niels Olsen Madvig fra Terne i Blegind

Niels Mogensen Tiurchöe fra Blegind

Hans Nielsen fra Terne i Blegind

Anders Jensen fra Laholm i synder Halland

11 okt

Morten Pedersen i Cristianopel udi Blegind

Johan Johansen fra Simbritshafn (Stenshamn?) i Blegind

Erich Pedersen fra Bregne herridt udi Blegind

Anders Pedersen ibid

Cass: Engelbert Mogensen ibid

Cass: Henrich Andersen ibid

13 okt

Johan Aagesen fra Graahölt i Skaane

14 okt

Niels Pedersen fra Bupper i Hastad sogn i Skaane

15 okt

Simon Andersen fra Sketlunge i Vester Wram i Landscrona Ampt udi Skaane

16 okt

Tage Nielsen fra Skaane

19 okt

Jens Torchildsen fra Widtsöe i Giönge herridt i Skaane

22 okt

Mogens Pedersen fra Lund forrige Cornet under Rantsaus Regimente

23 okt

Knud Andersen fra Landscrona

26 okt

Niels Bentsen fra Hestwed sogn i Giönge herridt

Hendrich Cristian i Cristianstad

29 okt

Cass: Niels Hansen fra Blegind

Cass: Jachob Olufsen ibid

Jens Nielsen ibid

Cass: Niels Andersen ibid

Suend Jeppsen ibid

Cass: Anders Suendsen ibid

Carl Pedersen ibid

Cass: Niels Madsen ibid

Cass: Jens Lauridsen ibid

Cass: Peder Jensen ibid

Cass: Anders Carlsen ibid

Cass: Jens Pedersen ibid

Cass: Suend Haagensen ibid

Cass: Christen Olufsen ibid

Cass: Niels Haagensen ibid

Cass: Ored Mogensen

Cass: Mads Pedersen ibid

Cass: Laurids Andersen ibid

Cass: Jachob Cristensen ibid

Cass: Woldemar Pedersen ibid

Cass: Oluf Pedersen ibid

30 okt

Jep Gudmundsen fra Engelstrup Bye i Skaane

Börje Andersen fra Halland

 

355

2 okt

Jörgen Erhorns fra Landscrona

Bodel afgangen Hans Muurmesters fra Helsingborg

Maren afgangen Ibiörn Olufsen fergmands fra Helsingborg

Inger Suend Suendsens fra Baarslöf bye or sogn i Helsingborg lehn udi Skaane

Else afgangen Mathias Bödtkors fra Helsingborg

28 okt

Else afgangen Oluf Nielsens slagters i Ystad

 

391

29 okt

Jörgen Mortensen forrige Bunde Lehnsman paa Hissingen ved Baahus

 

405

6 nov

Ludwig Jespersen forrige tolder or byfoget i Baastad i Skaane

Peder Hansen Verming fra Lund

Oluf Pedersen fra Giers herridt ved Cristianstad

8 nov

Niels Jonnsen Skaaning fra Skaane (möjlig friskytt under Stor Jon)

Mogens Cristensen fra Herlöf ved Cristianstad

Peder Mogensen Engemölle skorfleiher fra Bierre heridt i Skaane

9 nov

Johan Suendsen af Laholm i sönder Halland

Erland Lauridsen af Laholm i sönder Halland

Laurids Hansen Lund udi Lund i Skaane

Peder Dupre i Landscrona

12 nov

Jachob Jensen Bagger i Lund

13 nov

Hans Pedersen i Landscrona

15 nov

Hans Nielsen Krag forrige ridefoget i Wemmenhbys herridt

19 nov

Ifver Jensen fra Heellaröd sogn i Blegind

Niels Pedersen sammestads fra

Bendt Olsen ligesaa

Jens Gammelsen ligesaa

Peder Laursen ligesaa

Anders Bunde ligesaa

Mogens Bendtsön fra Nöbbele i Skaane

20 nov

Anders Andersen fra Carlshafn i Skaane

23 nov

Suend Mogensen fra Falhenberg i Halland

 

422

17 nov

Sören Jensen forrige borgmester i Landscrona

 

436

2 dec

Ingemand Jensen skomager fra Bierreby i i Wishe sogn udi Halland

Claus Gödesen fra Helsingborg

3 dec

Hans Nielsen fra Langholm

Ofve Monsen Herlöf fra Skaane

7 dec

Niels Thursen Hessholt

11 dec

Berndt Erlandsen fra Snaggerup gaard paa Helsingborg lehn

Henrich Hansen Pottmager fra Ydstad

21 dec

Jorst lensman i Cristianopel udi Blegind

Peder Mogensen fra Rommerrerlöf? sogn i Skaane

Hans Hansen i Landscrone

22 dec

Niels Bendtsen udi Helsingborg

24 dec

Aage Jensen fra Kier i Skaane

28 dec

Cristoph Kensborg udi Lund

31 dec

Adtser Nielsen fra Lund

Thomas Michelsen fra Lund

 

464

24 dec

Adam Meyer fra Helsingborg

 

1681

9

8 jan

Elias Davidsen fra Schaane

Hans Jensen Wannerup fra Gönge herridt

11 jan

Laurids Thomasen Grubbe Westegaard

15 jan

Aage Joensen fra Lund

18 jan

Hans Jacobsen möller fra Sandbye

21 jan

Thuge Lassen Turhöe fra Schaane

Pofuel Pedersen fra Schaane

Mathias Hansen Spannar? fra Cimbrishafn i Blegind

Niels Pedersen fra Blegind

22 jan

Lars Mortensen fra Blegind

Svend Larsen fra Blegind

Peder Hansen fra Blegind

Niels Nielsen Tömmermand fra Warberg i Halland

28 jan

Oluf Andersen fra Wram sogn i Schaane

Jeppe Gregersen fra Schaane

 

55

8 feb

Niels Poulsen Tömmermand fra Landscrona

Eliar Nielsen fra Schiberslöf sogn

14 feb

Oluf Pedersen Slafin? fra Schaane

Mogens Olsson Hörrie fra Schaane

28 feb

Torchild Nielsen fra Schaane

Jens Jensen fra Schaane

Johan Pedersen grydestöbne i Helsingborg

Svend Bendtsen skredider i Landscrone

 

71

1 mars

Wahlborg afgangne Bertel Norman fra Schane

 

82

5 mars

Michel Troulsen fra Schaane

4 mars

Anders Pedersen fra Schaane

5 mars

Jens Augustinus fra Carlshafn i Blegind

Ertman Aaneberg fra Lund

12 mars

Mathias Torchelsen fra Carlshafn i Blegind

Arfed Mathiasen ibdm

15 mars

Niels Hansen ibdm

Laurids Bendtsen ibdm

19 mars

Claus Knudsen ibdm

Ambiörn Bendtsen fra Heslunde sogn i Schaane

26 mars

Jens Pedersen fra Schaane

29 mars

Oluf Johansen fra Schane

 

112

7 apr

Niels Olsen fra Blegind

8 apr

Svend Truelsen Frischötte fra Schaane

2 apr

Niels Olsen fra Blegind

14 apr

Oluf Nielsen guldsmed fra Rönnebye i Blegind

Johan Olsen guldsmed fra Rönnebye i Blegind

15 apr

Henrich Samuelsen fra Cristianobel i Schaane

Ambiörn Bendzen fra Heslunde i Schaane

16 apr

Niels Pedersen fra Schaane

Börge Nielsen paa Weggeholm i Schaane

 

148

16 apr

Inger sal: Johan Branths fra Cimbrishafn i Schaane

 

174

24 maj

Henrich Eijlner fra Christianstad

 

185

10 juni

Mads Michelsen fra Blegind

Peder Nielsen fra Blegind

11 juni

Jens Olufsen Möluberg fra Bara herrit

Hans Henrich Brandt schomager i Lund

17 juni

Ingmar Andersen fra Schaane

Mogens Olufsen fra Schaane

Joen Hansen fra Raable paa Christianstads lehn

20 juni

Niels Erichsen fra Styhabye i Schaane

Giörman Nielsen fra Schaane

21 juni

Jens Sörensen fra Helsingborg

22 juni

Jörgen Glou muurmester fra Baadstad (se nr 211)

25 juni

Laurids Jensen Herlin fra Schaane

27 juni

Niels Andersen Kastrup fra Bierre Herrit

28 juni

Sören Knudsen Spillmand fra Schaane

 

255

16 aug

Else Hansdatter sal: Jens Escilsen fra Ydstad

 

256

16 aug

Jacob Gudser fra Rönnebyn i Blegind

23 aug

Peder Pouelsen fra Landscrona

25 aug

Theodor Cornelisen Lübe fra Christianobel i Blekind

 

274

10 sept

Anna afgangne Mads Frostis i Helsinborg

Anna afgangne Peder Madsen fra Lund

 

296

30 sept

Theodorius Cornely Lube Christianobel i Blekind

Laurids Christensen fra Engelholm i Schaane

 

326

15 okt

Laurids Pofwelsen Tierup bye (Tirup socken) i Rönneberga herred

 

18 okt

Mogens Pedersen fra Schaane

Peder Jensen fra Schaane

Engle Nielsen Langrij fra Schaane

 

Jens Pedersen fra Schaane

Truels Pedersen Tinnus fra Schaane

22 okt

Mathias Stahal fra Schaane

 

350

31 okt

Hans Lauridsen fra Helsingborg

 

371

19 nov

Aage Jensen i Lund

 

388

6 dec

Anders Nielsen fra Schaane

?rihal Grim muurmester

9 dec

Svens Nielsen fra Nörrbye i Harakiöping sogn udi Schaane

 

391

10 dec

Arfed Arfedsen i Schaane

13 dec

Peter Zachariasen fra Landscrona

19 dec

Jens Cristensen fra Fielkestad sogn or bye i Schaane

Jens Pedersen fra Broby sogn

Oluf Svendsen fra Helsingborg

Bertil Nielsen Svan fra Helsingborg

 

1682

 

5

10 jan

Niels Jensen Lönsöe i Gers herred

Hans Jörgensen fra Ashen (Ask, nu Svalöv) udi Ons herred i Schaane

14 jan

Gammal Schöt fra Stofbye i Vestre Giönge herred

Oluf Mathsen Möller fra Blegind

Svend Knudsen fra Uchenmosse i Dagstrup sogn udi Hays (Harjagers) herred i Schaane

17

28 jan

Dines Rasp i Schaane

Laurids Olufsen i Helsingborg udi Schaane

 

26

4 feb

Eschild Bendtsen i Frusta Herred

7 feb

Anders Andersen fra Schaane

Anders Michaelsen fra Schaane

Engle Andersen fra Schaane

Niels Andersen fra Schaane

Aage Joensen fra Schaane

Niels Pedersen fra Schaane

Laurids Andersen fra Fildbaarne bye i Schaane

11 feb

Zacharias Holgersen i Helsingborg

Oluf Schat fergemand i Helsingborg

Anders Svendsen ibdm

Bendt Nielsen fra Helsingborg

14 feb

Niels Lauridsen af Nyborg o Luget herret

18 feb

Oluf Pedersen fra Helsingborg sogn

23 feb

Jens Hansen fra Schaane

Jens Nielsen fra Schaane

Anders Olsen fra Schaane

Niels Trygesen fra Schaane

Hans Jensen fra Schaane

Niels Pedersen Dihem? fra Schaane

Niels Pedersen fra Schaane

 

55

3 mars

Johan Pedersen fra Schaane

4 mars

Laurids Monsen Pipher af Höijenes i Schaane

18 mars

Morten Bendtsen fra Lengalt i Hallaröds sogn udi Ons herred

24 mars

Jacob Pedersen Töndra fra Helsingborg

 

103

10 april

Oluf Kylling af Lemmeströe sogn (nu Svedala i Vemmenströs härad) i Schaane

Peder Christophersen af Blantstorpe sogn

Laurids Ryhter af Virestad sogn

Niels Truesen af Gödelöf sogn

Peder Erichsen Krudbindare af Finnua sogn

Mathias Pedersen fra Bierre herret

 

119

2 maj

Mathias Gummesen Ferrestaa byn i Luge herred

 

265

4 nov

Peder Nielsen Schaaning fra Giönge herret i Schaane

Simon Torstensen fra Schaane

18 nov

Jörgen Andersen Flacherup i Schaane

 

307

12 dec

Mogens Lauridsen fra Schieldshög i Schaane

 

1683

 

78

20 mars

Niels Pedersen Schoning fra Lund

 

100

14 april

Frandz Jörgensen fra Lund

Bent Nielsen Drejer fra Schaane

 

126, 127

8 maj

Ulrich Pedersen af Christianopel i Blegind

 

145

26 maj

Dorthe Henrich Kruls udi Skaane

 

160

9 juni

Mogens Pedersen fra Skaane

 

210

17 juli

Thomas Jensen af Schaane

 

263, 264

2 okt

Hans Hansen fra Fieraas sogn i Schaane

 

276

20 okt

Jens Christensen fra Landscrone i Schaane

 

319

8 dec

Hans Thomasen Grubbe af Schaane

 

1684

 

9

8 jan

Oluf Bendzen af Skaane

 

54

1 mars

Otto Lindenow fra Skaane

 

55

1 mars

Nicolaus Dibbern fra Ydstad

 

78

18 mars

Knud Bendtsen af Frillestad i Skaane

Peder Ingelsen af Flenninge fra Skaane

 

110

19 april

Thomas Jacobsson fra Skaane

 

242

4 sept

Uldrick Piil fra Skaane

Bendt Jonsen af Helsingborg

Jens Lauritzen Möller af Forerfuta Helsingborg

Jens Pedersen af Vellinge sogn

 

268

27 sept

Peder Pedersen Hönninge rom i Gynge herredt

 

278

4 okt

David Michelsen fra Helsingborg

 

293

21 okt

Michel Pedersen fra Barsebeck udi Skaane

 

315

22 nov

Jacob Ernstsen Baden, forige sogneprest udi Landscrona nu sogenprest udi Holbech

 

320

29 nov

Ola Nielsen i Hönninge rom i Ousbye Sogn i Östra Giönge herrit

Truels Tuesen af Östra Giönge herrit i Machlunde bye

Lauritz Jensen af maae herrit [Måsaröd] i Ousbye sogn i Östra Giönge herrit

 

337

13 dec

Pouel Jebsen af Barsebech i Skaane

 

346 och 347

23 dec

Olof Ingemandsen af Grosholt i Skaane

Niels Pedersen fra Stolbye sogn i Vester Giönge i Skaane

 

1685

 

18

17 jan

Gudmund Pedersen fra Skaane

 

23 och 24

27 jan

Peder Mogensen fra Flaherup i Skaane

 

29

7 febr

Mogens Pedersen fra Barsebech fra Skaane

Friderich Pedersen Lund fra Skaane

Niels Olufsen fra Flenninge bye i Helsingborg

 

10 febr

Erich Bendzen fra Lund

Sören Rasmusen fra Lund

 

28 febr

Anders Andersen engelskmand fra Helsingborg

 

85

2 maj

Johan Jensen Sandieker fra Skaane

 

96

5 maj

Andreas Nicolaisen fra Helsingborg

 

108

12 maj

Sören Lauritzen fra Skaane

 

208

2 okt

Michael Torkelsen fra Lund i Skaane

 

209

2 okt

Peder Ibsen fra Önnerkiöb udi Skaane

 

218

27 okt

Torsten Svendsen fra Aabye udi Nörre Herred

 

225 och 226

7 nov

Peder Mortensen Lemmaströe sogn ved Börringe Closter af Vemmenhög herred

 

238

14 nov

Jens Sörensen af Christianstad

 

241

28 nov

Peder Lahsea Skaaning fra Skaane

 

257

12 dec

Niels Svendsen fra Skaane

Oluf Olufsen fra Skaane

 

1686

2

9 jan

Bendt Ivarsen i Nörre Mynde bye i Asmindtorp sogn iudi Rönneberg herred

 

22

30 jan

Peder Lauridsen Weibel af Ydstad

 

30

9 febr

Hans Andersen Lendsmand fra Christianopel

16 febr

Laurids Pedersen fra Rönneby

26 febr

Mogens Pedersen af Netterbye i Blegind

 

35 och 36

20 febr

Hendrich Ludvig

 

48

23 febr

Anders Villadsen Skiötte fra Skaane

 

73

13 mars

Frands Clausen af Ydstad

 

86

27 mars

 

Thomas Ibsen fra Skaane

Jens Madsen fra Skaane

30 mars

Laurids Suendsen Abermaale fra Blegind

 

105

24 april

Oluf Arvedsen fra Skaane