Ej färdigt

NR

DATUM

NAMN, ORT

 

Cass: = Casserit or icke Extradem

 

1677

 

257

22 sept

Jörgen Schröder förrige B… udi Lund i Skaane

 

258

22 sept

Jörgen Jörgensen af Lund

 

1678

 

39

12 feb

Jacob Paarup af Christianopell i Blegind

 

51

21 feb

Niels Suendsen Everlöf forrige degn til Borrbye og lande Kiöpinge i Skaane

 

135

13 maj

6 mamnd af Glumbslöf og Qvistoffta sognar i Rönneberg herred udi Skaane

 

141

17 maj

Sara Schröder huis husbonde i narvarrande krig af fienden er ihielshutit og den ofver med sine smaa börn i armod …

 

147

1 juni

Ebbe Pedersen af Synder Vedrings sogn i Skaane som fra huus og hiem af fienden er blevwen forderefven

 

148

1 juni

Hans Salmonsen af Quistrup i Skaane, gaard afbrendt af fienden

 

149

2 juni

Sören Lauridsen forrige degn udi Skaane med hustru og börn af fienden förjagit

 

155

10 juni

Biörn Nielsen af Quistoffte sogn i Skaane af fienden iche allena gandske er blfwen udplundrad hans huus og gaard afbrendt med sin wanföre hustru udi sin höga alderdom …

 

158

14 juni

Olluf Hansen Glumslöf i Skaane, mist gaard afbrendt

 

163

18 juni

Olle Nielsen af Glumslöf i Skaane, gaard udplundrad og afbrendt, udi sin alderdom med fattige hustru og börn…

 

164

18 juni

Niels Pouelsen af Glumslöf i Skaane, fattige hustu og börn…gaard udplundrad og afbrendt

 

171

20 juni

Niels Rasmusen af Asmundstorp i Schaane, gaard afbrendt och fraaröffet

 

173

22 juni

Svend Michelsen fra Glumslöf i Skaane

 

181

8 juli

Jens Ollesen af Glumslöf udi Schaane

 

187

12 aug

Karen afgagne Mogens Brudesen? fra Toffta i Skaane

 

193

24 aug

Anders Nielsen fra Engilholm i Skaane

 

194

24 aug

Saliga Ebbe Pofelsen enka Ludse fra Glumblösa i Skaane

 

195

24 aug

Ellen Jens Lauritsen fra Glumlösa i Skaane

 

197

24 aug

Peder Ifwersen af Qvistoffte i Skaane

 

198

24 aug

Peder Turesen fra Glumslöf i Skaane

 

199

24 aug

Mogens Andersen fra Quistoffte i Skaane

 

200

24 aug

Bendte sl Olle Truitsen fra Nedre Glumslöf i Skaane

 

200

24 aug

Suend Hansen fra Glumslöf i Skaane

 

201

24 aug

Anders Lauridsen fra Glumslöf i Schaane

 

206

24 sept

Anders Pedersen fra Sabyn udi Schaane

 

210

26 sept

Sönne Nielsen fra Quistoffte i Schaane

 

211

26 sept

Ingemand Dafwidsen  fra Fierestad sogn i Skaane

 

212

26 sept

Mogens Pedersen fra Quistoffta i Skaane

 

213

26 sept

Peder Bendtsen af Quistoffta i Schaane

 

214

26 sept

Gudman Jensen fra Quistoffta i Rönneberg udi skaane

 

215

26 sept

Sidze salig Mogens Jensen fra Saxtorp i Skaane vars gaard er afbrendt af fienden og fratagen, en fattig vanför datter

 

216

26 sept

Tur Hansen fra Glumslöf i Skaane

 

217

26 sept

Ellen sl: Jens Lauridsen fra Glumslöf i Schaane

 

218

26 sept

Peder Jensen Skaaning fra Asmundstorp sogn i Skaane

 

219

26 sept

Peder Bendtsen fra Glumslöf i Skaane

 

220

26 sept

Olluf Salomonsen fra Saxtorp i Skaane

 

221

26 sept

en preste enka Dorothea sl: Pofuel Lauridsen fra Skaane, gaarden af fienden fratagen

 

222

26 sept

David Andersen af Quistofte i Skaane

 

223

26 sept

Rasmus Pedersen fra Karlaby sogn i Skaane

 

224

26 sept

Berrt Jensen fra Glumslöf i Skaane

 

226

26 sept

Jens Pedersen Skaaning fra Asmundstorp i Skaane

 

227

26 sept

Anna Sl: Jens Truesen fra Rya i Quistoffta sogn udi Skaane

 

231

11 okt

Nicklas Nielsen fra Quistoffta sogn i Skanne

 

232

11 okt

Olle Pedersen fra Quistoffte sogn i Skaane

 

233

11 okt

Johanna Sl: Niels Lauridsen fra Quistoffte i Skaane

 

240

23 okt

Tage Pedersen fra Glumbslöf i Skaane

 

251

6 nov

Bodill Töresen fra Kiöbings bye i Röfse sogn i Schaane

 

252

6 nov

Johan Weigraf forrige byefoget udi Lund i Skaane

 

253

7 nov

Niels Hansen Stenhuggare fra Vedsköffle i Schaane

 

259

9 nov

Olle Hansen fra Glumslöf i Skaane

 

260

9 nov

Olle Bendtsen fra Glumslöf i Skaane

 

261

9 nov

Olla Sl: Matthisens  fra Quistoffte sogn i Skaane

 

262

9 nov

Joen Turesen fra Glumslöf i Skaane

 

263

9 nov

Tommas Tommisen forrige degn till Alrum og Flemminge sognar udi Skaane

 

264

9 nov

Bendt Ollesen fra Herslöf i Rönneberg herred i Skaane

 

265

9 nov

Morten Andersen fra Rössön? sogn i Helsingborg

 

266

9 nov

Peder Lauridsen fra Werren? Rönneberg herred i Skaane

 

268

9 nov

Olle Arfuidsen fra Nörmönge udi Asmundstorp sogn i Skaane

 

270

9 nov

Mogens Arfuidsen af Öre? Gumslöf i Skaane

 

271

9 nov

Maren Sl: Envald Nielsens fra Schaane med sex smaa faderlösa börn

 

289

19 dec

Jens Rasmusen fra Herslöf i Rönneberg herrit udi Skaane

 

290

19 dec

Jens Eschildsen fra Wadensöe udi Rönneberg herred udi Skaane

 

293

20 dec

Olle Johansen fra Herslöf i Rönneberg herred i Skaane

 

294

20 dec

Anna Salomons fra Quistoffte bye i Rönneberga herred udi Skaane

 

296

20 dec

Kirrsten Sl: Anders Poulsen fra Glumslöf udi Rönneberga herred

 

297

20 dec

Mogens Andersen fra Örbye i Rönneberga herred i Skaane

 

298

20 dec

Knudh Aagesen af Rusa sogn i Schaane

 

299

20 dec

Peder Rasmusen fra Quistoffte sogn i Skaane

 

300

20 dec

Jens Svendsen fra Rönneberga herred

Laurs Kilsen fra Glumslöf udi Rönneberga herred

 

301

20 dec

Bendt Pedersen fra Lilla Hariager i Landscrona lehn i Skaane

 

302

20 dec

Bendt Hansen fra Raa udi Rausse? sogn i Skaane

 

303

20 dec

Ebbe Mortensen fra Polstrup udi Refse? sogn udi Skaane

 

304

20 dec

Lasse Ollesen fra Saxtorp i Schaane

 

305

20 dec

Niels Adtzersen fra Hylsby i Herslöf sogn i Skaane

 

306

20 dec

Peder Hansen Verring i Lund i Skaane

 

308

20 dec

Laurids Jörgensen fra Vedensöe i Rönneberga herried

 

309

20 dec

Peder Kelsen? fra Saxtorp i Skaane

 

310

20 dec

Peder Kielsen? fra Nyboll i Rönneberga herred i Skaane

 

314

20 dec

Bendt Joensen fra Glumslöf i Rönneberga Herred

 

315

 

Niels Kilsen? forrige degn till Olars og Gullerup sognar i Skaane

 

316

20 dec

Rasmus Mortensen fra Polstrup i Raufsa sogn i Skaane

Tommas Jensen fra Polstrup i Raufsa sogn i Skaane

 

317

20 dec

Michel Ingvarsen fra Firrestad i Helsingborg

 

319

21 dec

Hendrich Hansen pottemagare fra Ydstad

 

320

21 dec

Bendt Rasmusen fra Lund

 

321

21 dec

Niels Gundesen fra Firrestad sogn paa Helsingborg lehn

 

322

21 dec

Niels Hansen fra Glumslöf i Skaane

 

328

25 dec

Bendt Ollesen fra Sireköbing i Rönneberg herrid

 

1679

12

15 jan

Joen Pedersen fra Daxtorp i Skaane

 

13

15 jan

Karen Sl: Bruder Lauridsen fra Raa fiskelayer paa Helsingborg

 

15

15 jan

Jens Nielsen af Firrestad sogn i Skaane

 

16

15 jan

Peder Jensen af Firrestad sogn i Skaane

 

17

15 jan

Anders Pedersen fra Saxtorp i Skaane

 

18

15 jan

Ellina Peder Jeppes af Saxtorp i Landscrona, tvenne smaa barn

 

19

16 jan

Jens Pedersen fra Kaslösa udi Quistoffta sogn i Skaane

 

21

16 jan

Niels Olufsen fra Tourarp? udi Krop sogn i Skaane

 

22

16 jan

Hans Gudmundsen fra Broby i Helsingborgs Ampt udi Skaane

 

23

16 jan

Christen Christensen Skaaning forrige degn til Hög og Kiäflinge sognar i Skaane

 

24

16 jan

Jens Mogensen fra Sallerup (Västra Sallerup) udi Haragers sogn (Harjagers härad) i Schaane

Knud Bendtsen af Knuta? sogn udi Schaane

Niels Jonnsen fra Warreslöf sogn udi nye mölle i Schaane

 

25

16 jan

Jens Lauridsen fra Lund

Johan Jörgensen fra Lund

 

26

16 jan

Anders Pedersen vagnmand fra Ydstad

 

27

16 jan

Jens Nielsen fra Toffta udi Rönneberg herrid

 

28

16 jan

Hans Svendsen af Quistoffta i Rönneberg herrid

Jörgen Olsen fra Daxtorp af Landskrona lehn

 

29

16 jan

Peder Jensen fra Glumslöf i Schaane

Jens Jensen fra Glumslöf i Schaane

 

30

16 jan

Jacob Andersen af Laka langen i Landscrona Ampt

 

31

16 jan

Bendte Sl: Niels Ar… fra Rya udi Luggude herrid i Skaane

 

33

16 jan

Birgitha Sl: Pouell Truesen fra Fierrestad i Schaane

 

34

16 jan

Anders Simonsen af Kasslösa udi Quistoffta sogn

 

40

[21 jan]

Svend Jensen af Fierrestad sogn i Skaane

 

41

21 jan

Laurits Pedersen fra Firrestad sogn i Skaane

 

46

28 jan

Mogens Bendtsen fra Sallerup sogn i Skaane

 

60

30 jan

Bruder Aagesen af Rönnerup i Otterup sogn i Landscrpna lehn

 

61

30 jan

Inger Sl: Laurs Laursen fra Krarstrup i Quistoffta udi Rönneberg herrit i Skaane

Kirstin afgangne Niels Svendsen fra Wiie? i Herslöf i Rönneberg herritt

Kirstin afg: Laus Mortensen fra Nosbye wid Christianstad

 

62

30 jan

Jens Nielsen af Lomma i Skaane

 

63

30 jan

Peder Andersen? Skaaning af Warlöse Sjælland, föll av en vagn och blev lemläst

 

64

30 jan

Laurs Pedersen af Skaane

 

65

30 jan

Aage Christensen fra Skaane

 

66

31 jan

Niels Svänsen kormager fra Lund

Peder Laursen fra Lund

Pouel Laursen fra Raa

Anders Laursen fra Wicka wed Landscrona

Knud Ollesen fra Hilleshög udi Skaane

Jens Eschildsen fra Örbye i Raus sogn udi Skaane

Niels Bendtsen fra Waders i Skaane

Niels Nielsen fra Waders i Schaane

 

67

31 jan

Mogens Mogensen fra Barsebeck i Hariagers herrid udi Landscrona lehn  i Schaane

 

71

9 feb

Ellina afgången Jens Hansen fra Skaane

Kirsten afgangen Anders Nielsen fra Paarup udi Ulf? sogen i Skaane

 

72

9 feb

Kirsten afgangen Jacob Nielsen

 

73

9 feb

Svend Lauridsen fra Walaggra i Qvistoffta sogn i Skaane

 

74

9 feb

Jens Henrichsen fra Baarslöf udi Lugde herred i Skaane

 

75

10 feb

Christen Mortensen fra Rya udi Qustoffte sogn i Skaane

Niels Bendtsen fra Rya udi Qustoffte sogn i Skaane

Thure Jensen fra karslösa udi Qustoffta sogn

Niels Pedersen fra Walaggra udi Qustoffta sogn

Peder Nielsen Walaggra udi Qustoffta sogn

Anders Nielsen fra Gantafta udi Qustoffta sogn

Peder Jensen fra Glumslöf i Skaane

Niels Andersen fra Örby i Skaane

Peder Erlandsen fra Örby udi Skaane

Olle Andersen fra Baarslöf udi Landscrona lehn

Peder Jensen fra Wadansöe i Rönneberg herred

 

88

21 feb

Bendt Nielsen af Walagger i Quistoffte sogn i Skaane

 

89

21 feb

Adzer Nielsen fra Lund

Aage Joensen fra Lund

 

90

21 feb

Christen Andersen fra Lund

 

91

21 feb

Ingar Sl Laurids Pedersen fra Kragstorp i Quistoffte sogn

 

92

21 feb

Joen Hansen fra Raable i Villands herred

 

94

21 feb

Henrich Mortensen fra Örby i Raus sogn udi Skaane

 

95

21 feb

Karen Sl: Madtz Brudesen fra Halsarp? udi Loffta sogn i Rönneberg herrit

Johanna afgangen Jonn Birrrge

 

96

21 feb

Peder Aagesen fra Hillershög i Herslöf sogn udi Rönneberg Herret

Bonde Jensen fra Kropby i Luggde herret udi Helsingborg ampt

 

97

21 feb

Morten Aagesen fra Hillershög i Herslöf sogn

Peder Mogensen fra Hölgarp i Tofta sogn i Rönneberg Herred

Jens Rasmusen af Saxtorp i Skaane

Niels Pedersen fra Raae i Skaane

Niels Laursen wagnmann fra Nyeborg udi Luged herred paa Helsingborg lehn

Niels Rasmusen fra Synder Qvidinge i Haragers herred udi Landscrona lehn

 

98

21 feb

Jens Ibsen fra Tofta by udi Rönneberg herred

 

104

26 feb

Ingvar Clausen af Halmstad i Landscrona lampt i Schaane

 

115

20 mars

Bendt Erlandsen fra Wram i Syndre herret i Schaane

Niels Christensen fra Lund

Suend Pedersen fra Kaslösa i Quistoffta sogn

Troels Ollesen fra Säby udi Schaane

Olle Andersen fra Hilleshög

Niels Jensen fra Roga härstad i Schaane

Bendt Lauritsen fra Paulstraup i Schaane

Niels Johansen af Hatorp i Hariager herred

Casper Pedersen fra Toffta sogn udi Rönneberg herred

Olle Truesen fra Lagestraup i Krop sogn udi Lugde herred

Bodel Jensen fra Kaslösa i Quistoffta sogn

Svend Jensen fra Langerberg udi Velde sogn i Helsingborg ampt

Bendt Suendsen hemma fra Backa i Krop sogn udi Lugde herred

Peder Olsen fra Wirki udi Haragers herred i Landscrona ampt

Bendt Haagensen fra Hålgerpe udi Tofta sogn

Lauridz Suendsen fra vestra Oderslöf udi Torna herred

Henrich Pedersen fra Nörr Mönge udi Asmundstorp sogn

Casper Lauridsen fra Hålgarpe i Toffta sogn i Landscrona ampt

 

116

20 mars

Hans Lauridsen degn fra Winnslöff og Nefflinge sogn

 

117

20 mars

Jens Andersen fra Langebierga i Walde sogn udi Lugde herred

Jens Nielsen fra Lackelanga i Torna herred

Mogens Jensen fra Knutslinge by udi Landscrona ampt

Bendt Nielsen fra Lomma i Thorna herred

 

121

21 mars

Svend Jensen fra Rye bye i Quistoffta sogn i Rönneberg herred

 

122

22 mars

Jörgen Andersen fra Flacherup udi Schaane

 

123

22 mars

Margrette Andersdatter sl: Hans Hermandsen fra Lund

Pernilla afgangen Olle Andersen fra Lund

Kirsten Nielsdatter fra Lund

Karen afgangen Otto guldsmid fra Lund

 

148

29 mars

Olle Jensen fra Haslunde i Lugde herred

Mogens Lauridsen fra Hällinge i Broby sogn paa Helsingborgs lehn

Peder Lauridsen fra Hålihe i Krop sogn paa Helsingborgs lehn

Simon Mogensen fra Asmundstorp sogn

Jens Pedersen fra Härslöf ved Landscrona

Anders Nielsen fra Raufsa sogn udi Lugde herrid paa Helsingborg lehn

Morten Henrichsen fra Asmundstorp sogn

Olle Pedersen fra Vinderup udi Linnen sogn udi Skaane

Simon Nielsen fra Ortarpa sogn udi Lugde herred på Helsingborg ampt

Jens Ollesen fra Karlösa sogn udi Landscrona lehn

Olle Jensen fra Toffta udi Rönneberg herred

 

149

29 mars

Rasmus Pedersen fra Håst i Torna herred

 

150

29 mars

Eric Bendtsen fra Keblinge udi Hariaggers herred

Gudmund Suendsen fra Torlösa bye og sogn udi Landscrona lehn

Peder Truesen fra Barup mölle udi Skaane

Niels Povelsen wed Rae i Skaane

Peder Jensen fra Werppinge udi Sanct: Peders Closter sogn paa Malmöe lehn

Dend 29 marti: Margretta Jensdatter i Rinkeby sogn udi Willands herret i Skaane som denne beswerlige krigstid gandscha er blefwen udplundrad sampt gaaer og formuer frataget saa at hun med fattige faderlösse börn i största armod og elendigheter genaaden

 

151

29 mars

Magdalena Nielsdaatter fra Tengelsaas udi Fhersta herred

 

153

31 mars

Hans Nielsen fra Lund i Schaane

 

154

31 mars

Jacob Erichsen  fra Bieret i Heglinge sogn i Skaane

 

155

31 mars

Ebbe Pedersen fra Synder Wedinge (Vellinge?) sogn i Schaane

 

161

8 maj

Jep Henrichsen af Hörsta i Rönneberg herred

 

170

19 maj

Ambiörn Lauritsen fra Baarrup udi Reufsa sogn paa Helsingborgs lehn  i Skaane

 

171

19 maj

Svend Ollesen fra Keerslöf paa Landscrona lehn i Skaane

 

1680

 

80

26 febr

Niels Pedersen af Farstrup paa Borberup i Wester gyng herridt

 

1685

 

125 Bechen bref

16 maj

Allexander Murray fra Blegind i Skaane hustru og otte barn